Begrippenkader RES: data optelbaar en vergelijkbaar maken

20-04-2022 3815 keer bekeken

RES-regio's en landelijke partijen hanteren veel verschillende uitgangspunten bij het maken van analyses of het formuleren van doelstellingen. In het begrippenkader RES worden afspraken gemaakt over onder andere kengetallen en bronnen. Het begrippenkader wordt stap voor stap in gebruik genomen.

Binnen het begrippenkader van de Regionale Energiestrategie (RES) worden afspraken gemaakt over definities, rekenregels, kengetallen en bronnen die de regio's hebben gebruikt om hun doelstellingen vast te stellen. Door het hanteren van gelijke uitgangspunten kunnen landelijke partijen data makkelijker analyseren en inzichtelijk maken. 

Het document is opgesteld omdat RES-regio's en ook landelijke partijen veel verschillende uitgangspunten hanteren. Dit maakt het lastig om data optelbaar en vergelijkbaar te maken. Gelijke uitgangspunten maken het voor betrokkenen bij de RES, media en inwoners makkelijker om de voortgang te zien en te analyseren en daarop voort te bouwen in de toekomst.

Het begrippenkader wordt stap voor stap in gebruik genomen. Zo doen alle partijen (in regio’s en landelijk) ervaring op met de nieuwe begrippen en kan het kader daarop aangepast worden. Streven is dat we het Begrippenkader RES eind 2022 als standaard kunnen gebruiken.

Het maken van een Begrippenkader is gestart in de zomer van 2021 vanuit de verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie (VIVET). VIVET bundelt en maakt informatie beter vindbaar voor gemeenten, provincies, RES-regio’s, netbeheerders en adviesbureaus.

Download het Begrippenkader RES (versie januari 2023)

update 27 januari 2023
Nieuwe versie beschikbaar via downloadknop hier boven.
Bekijk de versie van het Begrippenkader april 2022.

Bekijk ook

Cookie-instellingen