Waarom De wereld van B

De opwek van duurzame energie is fundamenteel anders dan een energiesysteem gebaseerd op fossiele bronnen. Met De wereld van B willen we beter begrijpen wat decentrale, duurzame energie vraagt. Zodat we van A naar B kunnen gaan volgens de principes van B.

We leven op dit moment  in de tussenfase: we wekken lokaal steeds meer energie op uit zon en wind, maar we transporteren die energie nog steeds over het hele land, zoals dat gewend zijn in het centraal  gestuurde systeem van de fossiele energie. Daarom moeten we steeds meer kabels aanleggen, boven en onder de grond. Deze oplossing is duur en met kabels leggen alleen komen we er niet.

Naast het uitbreiden van het netwerk, moeten we dus ook werken aan de manier waarop we onze energievoorziening organiseren.  We gaan lokaal opgewekte energie meer direct lokaal gebruiken of opslaan om later op de dag te gebruiken, of in de koude wintermaanden.  Want vraag en aanbod komen zoveel mogelijk bij elkaar. Van kilometers kabel tussen je huis en de energiecentrale naar 2 meter snoer tussen je zonnepanelen en het stopcontact. Voel je ‘m al? Zie je het al voor je? Door er anders naar te kijken ontstaat er ruimte voor andere oplossingen, andere keuzes, andere mogelijkheden.

Het perspectief van ‘De wereld van B’ gaat over dit anders kijken en nadenken over het toekomstige energiesysteem. En dit doen we redenerend vanuit de eigenschappen van de bronnen van dat toekomstige energiesysteem. We gaan af van de gebaande paden en routes en zijn op zoek naar de olifantenpaadjes die ons helpen bij het omgaan met actuele vragen.

Van A naar B volgens de principes van B

In het hier en nu proberen we de decentrale duurzame energie uit heel veel decentrale bronnen (B) te sturen via de principes van fossiele energie uit een paar centrale bronnen (A). Daar schuurt het.  Als we dit inzicht toepassen op het voorbeeld van de duurzame opwek op land, dan valt op dat we met zonnepanelen en windmolens weliswaar decentrale duurzame technieken gebruiken, maar de rest van wat mede bepalend is voor onze energievoorziening nog niet hebben aangepast. Onze wetgeving, energienetten, balansmechanismen, economisch, institutionele en sociaal model: allemaal gaan ze uit van een centraal sturingsmodel volgens de principes van A. We gaan dus naar B volgens de principes van A. Hier wringt de schoen. En dat zien we terug in de kranten en op de TV.

Met het platform De wereld van B willen we beter begrijpen wat decentrale, duurzame energie vraagt. Welke principes liggen daaraan ten grondslag? Pas dan kunnen we handelen naar die principes. Zodat we niet langer van A naar B gaan volgens de principes van A, maar volgens die van B.

Filmpje De wereld van B

In deze video wordt het wat, hoe en waarom van De wereld van B uitgelegd. Dit filmpje is gemaakt voor professionals die werken in de energietransitie om met hen in het gesprek te komen over de verdere ontwikkeling van het energiesysteem van morgen.

De wereld van B volgens Arash Aazami

Tijdens het RES-congres van 2021 vertelde de futurist en innovator Arash Aazami over het ontstaan en de principes van De wereld van B. Hij trok daarbij de vergelijking tussen het energiesysteem en de natuur.

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen