De wereld van B

Ons energiesysteem verandert door de overgang van kolen en gas naar duurzame bronnen van energie. We bouwen dus aan het nieuwe energiesysteem. We gaan van A naar B. Je kunt de overgang van de wereld van vandaag (A) naar de wereld van morgen (B) alleen maken volgens de principes van de wereld van morgen, dus van B. Daarom heeft NP RES in 2021 het initiatief genomen om samen met een bont gezelschap aan mensen met passie voor sociale, duurzame energie (filosofen, jongeren, ouderen, techneuten, musici, creatievelingen) dat nieuwe energiesysteem te onderzoeken: De wereld van B. Wat zijn de kenmerken van dat nieuwe systeem en welke ontwerpprincipes liggen eraan ten grondslag? Het resultaat waren vijf ontwerpprincipes.

Transform

Op basis van de ontwerpprincipes van De wereld van B hebben we in 2022 Transform.Hackathon georganiseerd. Samen met 200 professionals, studenten, ICT-ers, creatievelingen en ontwerpers hebben we gezocht naar nieuwe modellen voor dat energiesysteem van de toekomst. 27 teams hebben drie dagen lang hard gewerkt aan oplossingen en nieuwe ideeën en prototypes uitgedacht. Veel van die teams werken tot op de dag van vandaag door aan die nieuwe modellen. Vanuit de hackathon is Transform ontstaan, een beweging van mensen uit diverse richtingen in de samenleving die met elkaar blijven bouwen aan het nieuwe, decentrale energiesysteem ofwel De wereld van B.

Praktijkvoorbeelden uit de regio

 

 

{"tabBasic":{"type":"users","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"1","orderBy":"contentPage_dateVisible ASC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"233798"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":true,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Ondertussen wordt in de RES-regio’s hard gewerkt aan het energiesysteem van morgen. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van energyhubs of energiegemeenschappen, waarbij energie wordt opgewekt, opgeslagen, gebruikt en gedeeld. Of door vraag en aanbod bij elkaar te brengen of door innovatieve opslag van energie te ontwikkelen of door een subsidieregeling in te stellen die ervoor zorgt dat een zonnedak ondanks netcongestie toch kan worden aangesloten op het net. Lees de praktijkvoorbeelden uit de regio.

Doe mee: Transform

De wereld van B en Transform.Hackathon hebben een beweging op gang gebracht van mensen met heel verschillende achtergronden die samen werken aan het energiesysteem van morgen. Die beweging heet Transform. Word jij ook onderdeel van die beweging?

 

 

 • Waarom De wereld van B

  De opwek van duurzame energie is fundamenteel anders dan een energiesysteem gebaseerd op fossiele bronnen. Met De wereld van B willen we beter begrijpen wat decentrale, duurzame energie vraagt. Zodat we van A naar B kunnen gaan volgens de principes van B.

 • Webcollege De wereld van B

  Sinds 2022 verzorgt NP RES voor bestuurders, ambtenaren en andere sleutelspelers de zogenaamde masterclasses over De wereld van B. Om dit gedachtengoed breder te delen, maakte NP RES een webcollege.

 • Principes van B

  Duurzaam opgewekte energie heeft andere kenmerken dan fossiele energie. Daarom vraagt duurzaam opgewekte energie een ander energiesysteem dan dat wat we nu kennen. Samen met het netwerk van de sessies op landgoed Welna legden we de basis voor de ontwerpprincipes van De wereld van B.

 • Werken aan De wereld van B in de regio

  In De wereld van B werken we aan het energiesysteem van de toekomst. Dat energiesysteem van morgen begin al steeds meer vorm te krijgen in de RES-regio’s. Hier vind je nu een kaart met praktijkvoorbeelden uit de regio’s, met alle bijbehorende informatie.

 • Mindmap De wereld van B

  Om van de energietransitie een succes te maken, moeten we leren begrijpen hoe we nieuwe decentrale techniek moeten gebruiken. Om eerste inzichten te krijgen hebben we de kenmerken en de principes van de nieuwe opwektechnieken afgezet tegen de kenmerken en principes van het fossiele energiesysteem.

 • Masterclasses De Wereld van B

  Sinds een jaar organiseren we masterclasses voor RES-regio’s. We kijken met nieuwe ogen naar de energietransitie en naar onze leefomgeving. Wat als we slim en efficiënt het energienet gebruiken en tegelijk lokaal duurzame energie benutten die overal al aanwezig is? Hoe ga je daar in je werk mee om?

  Cookie-instellingen