Principes van B

Duurzaam opgewekte energie heeft andere kenmerken dan fossiele energie. Daarom vraagt duurzaam opgewekte energie een ander energiesysteem dan dat wat we nu kennen. Samen met het netwerk van de sessies op landgoed Welna legden we de basis voor de ontwerpprincipes van De wereld van B.

Zon en wind zijn overal beschikbaar. Maar het is niet overal even zonnig en het waait niet altijd even hard. Daar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van het energienetwerk van morgen. De ontwerpprincipes van De Wereld van B komen voort uit de eigenschappen van duurzaam opgewekte energie. Ze vormen basis van waaruit wij werken aan de transitie van ons energiesysteem.

In De Wereld van B… 

  • wordt alles aangedreven door hernieuwbare energie
  • is energie toegankelijk voor iedereen
  • is ons energiesysteem verbonden met de leefomgeving
  • is er lokaal eigenaarschap en samenwerking
  • is de infrastructuur niet gecentraliseerd maar gedistribueerd
  • is er lokale balans

Alles wordt aangedreven door hernieuwbare energie

Op dit moment werken we in de RES’en vooral aan zon- en windprojecten als duurzame opwek van energie. Ook water (aquathermie, waterkracht) en bodemwarmte (geothermie) zijn duurzame energiebronnen waar we energie mee opwekken. Wat voor energiebronnen we mogelijk in de toekomst ook kunnen gebruiken, het uitgangspunt in De wereld van B is dat de energie die we gebruiken uit hernieuwbare bronnen komt. Dat wil zeggen dat we alleen energiebronnen gebruiken die niet uitgeput raken en onze aarde en leefomgeving niet beschadigen of vervuilen.

 

Energie is toegankelijk voor iedereen

De zon en de wind leveren elke dag energie. We moeten er alleen  voor zorgen dat we er toegang toe hebben. Misschien gaan we in de toekomst  niet meer betalen voor de levering van energie, maar voor de  toegang tot die energie.

 

Ons energiesysteem is verbonden met de leefomgeving

Vroeger kwam energie uit kolen- en gascentrales op industrieterreinen die we niet direct zagen. Zonneparken en windmolens zijn veel meer zichtbaar in het landschap. Duurzame energie integreert met de lokale leefomgeving. Daarbij onderzoeken we samen hoe we verschillende functies en opgaven zoals woningbouw en landbouw handig kunnen combineren.

 

Er is lokaal eigenaarschap en samenwerking

De energievoorziening gaat van centraal naar lokaal. Vraag en aanbod worden zoveel mogelijk bij elkaar gebracht. Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen betaalbare toegang is tot energie, is lokale samenwerking en lokaal eigenaarschap een must. Er is niet langer één centrale leverancier nodig, maar je werkt lokaal samen om energie te laten stromen en tijdelijk op te slaan voor later gebruik.

 

De infrastructuur is gedistribueerd

Doordat duurzame, decentrale energie overal aanwezig is, gebeurt alles óveral. Het energienet is niet langer als een brede snelweg die via provinciale en gemeentelijke wegen naar de wijk en je huis leidt, maar oogt eerder als een netwerk van heel veel kleine en grote wegen met vertakkingen die op punten samenkomen.

 

Er is lokale balans

Zon en wind leveren lokaal steeds meer energie. Maar de zon schijnt soms fel of juist niet. Ook waait het niet altijd. Toch hebben wij 24/7 stroom nodig. Het is dan zaak om naar balans te zoeken. Dat doen we lokaal, direct bij de bron. Alles  in het lokale netwerk draagt bij aan die balans.

 

 

 

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen