Factsheet over opslag van elektriciteit

In deze factsheet lees je alles over de rol van opslag van elektriciteit. Welke technologieën zijn er? Welke rol spelen zij in het energiesysteem? Welke mogelijkheden biedt het wel, en juist niet? De factsheet geeft objectieve antwoorden op deze vragen.

De factsheet is in opdracht van NP RES gemaakt door CE Delft. Het doel van de factsheet is om samenwerkende partijen in de RES-regio’s te informeren over de (on)mogelijkheden van de opslag van elektriciteit. Het is een hulp bij de gesprekken over de bijdrage van verschillende vormen van elektriciteitsopslag in de regio, en bij het maken van keuze hierin.

In de factsheet komen de volgende technieken aan bod:

 • Batterijen op verschillende schaalniveaus:
  • Thuisbatterij
  • Grote batterij bij opwekker/verbruiker
  • Gridbatterij met een eigen netaansluiting
  • Innovatieve batterijtechnieken
 • Tijdelijke conversie (waterstof)
 • Compressed air energy storage

Ook wordt een aantal andere technieken besproken die technisch minder ver gevorderd zijn, maar die wel vaak worden benoemd als interessante opslagtechniek:

 • Liquid air energy storage
 • Ondergrondse pompaccumulatiecentrale (O-PAC) en valmeren
 • Vliegwielen

Informatie en beeldmateriaal mogen vrij geciteerd en gebruikt worden mits duidelijke bronverwijzing naar NP RES.

De factsheet is afgestemd met Ministerie van EZK, Ministerie van BZK, IPO, VNG, Unie van Waterschappen, NVDE, Energy Storage NL en Netbeheer Nederland. Zie ook de factsheets over warmte en elektriciteit.

Download factsheet

 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen