Ontwikkelgroep Regionaal Energiesysteem

 

In de Ontwikkelgroep Regionaal Energiesysteem komen RES-regio’s bij elkaar om ervaringen te delen rond een integrale aanpak van het regionale energiesysteem. Hoe geven we dat systeem vorm? Wat is de rol van de RES daarin? Wat kunnen regio’s van elkaar leren? Lees onderaan de verslagen van de bijeenkomsten.

In de zomer van 2023 kwam een eerste Ontwikkelgroep Regionaal Energiesysteem bij elkaar om te spreken over het opzetten van een integraal regionaal energiesysteem. Tien RES-regio’s deelden hun ervaringen in het ontwikkelen van een visie en aanpak daarvoor. Dat smaakte naar meer: inmiddels is ook een tweede groep gestart. De ontwikkelgroep is een gezamenlijk traject: alle deelnemers leveren een actieve bijdrage door kennis te halen én te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie, penvoerderschap, etc. De oogst van de ontwikkelgroepen is voor iedereen beschikbaar in de links onderaan deze pagina.

 

Thematrekker

{"tabBasic":{"type":"users","title":"Thematrekker","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"1","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"256016"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":true,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Doelen van de ontwikkelgroep

  • Leren van elkaars technische en proceservaringen rond ontwikkelen van het energiesysteem van de toekomst en de rol van de RES daarin.
  • Ontwikkelen van producten die ons verder helpen in de totstandkoming van het energiesysteem van de toekomst en de realisatie van de RES daarin.
  • Kansen en belemmeringen agenderen bij bijvoorbeeld het Rijk, de koepels en andere landelijke instanties en programma’s.
  • Onderzoeken hoe landelijk beleid en de provinciale vertalingen daarvan - zoals NPE, LAN, Energievisie, pMIEK - de regionale plannen beïnvloeden en andersom.

Wil je als RES-regio nog aansluiten?

Omdat meer regio’s interesse hadden om deel te nemen aan de ontwikkelgroep, is een tweede groep gestart. De eerste bijeenkomst van die groep is al geweest, maar je kunt als RES-regio nog aansluiten. De ontwikkelgroep komt in principe eens in de zes weken bij elkaar op een locatie in het land. Wil je meer weten en/of meedoen? Wend je dan tot de contactpersoon bovenaan deze pagina.

Verslagen

Verslagen van gehouden bijeenkomsten vind je hieronder.

Verslag bijeenkomst 31 augustus 2023

 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen