Landelijk Actieprogramma Netcongestie

Het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) is gezamenlijk opgesteld door netbeheerders, ACM, medeoverheden, het Rijk en marktpartijen om samen breed te kijken naar landelijke en regionale oplossingen voor netcongestie.

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen