Slimme oplossingen voor netcongestie

We gaan steeds meer elektrisch koken en rijden, op onze daken zonnepanelen leggen en huizen duurzaam verwarmen. Dat is goed nieuws. Alleen stijgt daardoor de vraag naar stroom snel. Zó snel dat het elektriciteitsnet dat niet kan bijbenen: het raakt vol. We noemen dat netcongestie. In de praktijk betekent het dat nieuwe bedrijven of nieuwbouwwijken niet aangesloten kunnen worden op het net.

Om te zorgen dat er in de komende jaren voor huishoudens genoeg ruimte op het elektriciteitsnet blijft, zijn maatregelen nodig. Zo moet het stroomnet sneller uitgebreid, moeten we het net slimmer benutten, en vraag en aanbod van stroom beter op elkaar afstemmen.

In de RES-regio’s zien we steeds meer voorbeelden van slimme oplossingen om het elektriciteitsnet te ontlasten. Hieronder laten we die oplossingen zien en lichten we ze toe.

Tot slot: het aantal oplossingen om slim(mer) met de capaciteit van het net om te gaan neemt in rap tempo toe. Van grote elektrische vermogens tot slimme oplossingen in huis. We moedigen juist oplossingen aan die ook passen in het energiesysteem van de toekomst. Kijk daarom ook op de website van de wereld van B.

 

{"tabBasic":{"type":"users","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"1","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"258118"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":true,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Mis je een oplossing of heb je zelf een goed voorbeeld? Deel die dan via Arjen Zuijderduijn.  

 

 

 • Landelijk Actieprogramma Netcongestie

  Het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) is gezamenlijk opgesteld door netbeheerders, ACM, medeoverheden, het Rijk en marktpartijen om samen breed te kijken naar landelijke en regionale oplossingen voor netcongestie.

 • Aansluiting optimaliseren

  Op bedrijventerreinen hebben ondernemingen vaak ieder een grootverbruikersaansluiting op het net. Zij gebruiken de daarvoor gereserveerde ruimte op het net meestal niet volledig. Door aansluitingen te combineren, benutten we het stroomnet efficiënter. Bovendien bespaart het bedrijven kosten.

 • Slim sturen op gebruik eigen opwek

  Sommige gemeenten of bedrijven kopen zelf energie in, of wekken zelf hun energie op, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Door deze zelf opgewekte energie op een slimme manier te koppelen aan gebruikers, bespaar je energie en belast je het elektriciteitsnet minder.

 • ‘Curtailment’: beperken van pieken

  Het elektriciteitsnet is niet continu overbelast: dat is vooral het geval wanneer het aanbod van energie veel groter is dan de vraag, bijvoorbeeld als het hard waait midden op de dag. Door het aanbod van wind of zon tijdelijk te beperken, kun je het net ontlasten.

 • Opslag van energie in een batterij

  Bij harde wind of veel zon is het aanbod aan wind- en zonne-energie groot. Maar dat komt niet altijd precies op het moment dat de vraag naar energie ook groot is. Een oplossing om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, is opslag van energie in een batterij. Dat kan op verschillende manieren.

 • Cable Pooling

  Bij cable pooling delen zonne- en windparken één elektriciteitsaansluiting. Op die manier benut je de capaciteit van de elektriciteitskabel beter, gaat er minder energie verloren en wordt de energievoorziening stabieler.

 • Handelsplatform GOPACS

  Met het handelsplatform GOPACS willen de netbeheerders netcongestie verminderen. Het platform kondigt aan waar en wanneer congestie wordt verwacht. Marktpartijen of grootverbruikers die flexibel energie kunnen aanbieden of verbruiken, kunnen de energie verhandelen op het platform.

 • Conversie van energie

  Met duurzaam opgewekte elektriciteit kun je warmte maken, of waterstof. Daar zitten veel voordelen aan. Je versnelt er de warmtetransitie mee, of de verduurzaming van de industrie (waterstof als duurzame brandstof). Én het vermindert netcongestie.

 • Energy hubs

  Een energy hub is een lokale samenwerking tussen meerdere partijen op het gebied van energie. Deze partijen stemmen de opwek, de opslag, de conversie en het verbruik van energie op elkaar af. Zij maken vaak afspraken over de samenwerking.

 • Alternatieve transportrechten

  Tot nu toe maak je als grootverbruiker met de netbeheerder vaste afspraken over de netcapaciteit die je gebruikt. Via die vaste rechten kun je op elk moment van de dag gebruikmaken van het vermogen dat je hebt gecontracteerd. Intussen zijn ook andere, meer variabele transportrechten in de maak.

 • Energie delen

  Het Europese Clean Energy Package introduceerde het begrip ‘energie delen’. Doel daarvan is dat consumenten kunnen deelnemen in duurzame energieprojecten en daar ook de vruchten van plukken. Bovendien kan het werken tegen netcongestie. Energie delen is in ons land wettelijk nog niet ingevoerd.

  Cookie-instellingen