Wind, zon en andere energiebronnen

Zonnepanelen leveren de meeste elektriciteit overdag als de zon volop schijnt onder invloed van een hogedrukgebied. Windturbines produceren vaak de meeste elektriciteit bij meer bewolkt weer onder invloed van een lagedrukgebied. Een combinatie van zon en wind is daarom heel erg geschikt. Ze vullen elkaar goed aan, het elektriciteitsnetwerk wordt beter benut, er is een constantere levering van elektriciteit en hoge kosten voor uitbreiding van het netwerk worden voorkomen.

De technologieën voor het duurzaam opwekken van elektriciteit met behulp van wind en zon op land kunnen grootschalig worden ingezet. Op weg naar 2030 en naar 2050 blijven we innovatieve technieken toepassen en tegelijk ook nieuwe energiebronnen onderzoeken zoals waterstof, geothermie, waterkracht en kernenergie.

Een momentje...
 • Alles wat je moet weten over elektriciteit

  In deze factsheet over elektriciteit lees je meer over windenergie, zonne-energie, biomassa, kernenergie, waterkracht en waterstof.

 • Wind

  Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie om het doel van 35 terawattuur (TWh) te behalen. Windturbines zetten energie uit wind om in elektriciteit. Windturbines kunnen zowel op land als op zee worden geplaatst. Alleen ‘wind op land’ valt binnen de RES.

 • Zon

  Zonnepanelen (PV-panelen) zetten zonne-energie om in elektriciteit. Zonne-energie kan ook worden gebruikt voor de opwek van warmte. De RES richt zich op elektriciteitsopwekking uit zon, en specifiek op grootschalige opwek door installaties van meer dan 15 kWp (KiloWatt piek).

 • Aquathermie

  In het Klimaatakkoord is aquathermie als één van de alternatieven voor duurzame verwarming en koeling opgenomen. Aquathermie is een verzamelterm voor het duurzaam verwarmen en koelen met water. Dit kan oppervlaktewater zijn (TEO), maar ook afvalwater (TEA) en drinkwater (TED).

 • Groen Gas

  De uitgave 'Panorama Groen Gas' is een primaire kennisbron over de huidige stand van zaken, een overzicht en uitleg van de manier waarop groen gas vandaag de dag wordt geproduceerd en 1-op-1 als vervanger van aardgas kan worden ingezet.

 • Geothermie (aardwarmte)

  In de bodem is warmte opgeslagen: hoe dieper je gaat, hoe warmer het wordt. Het benutten van warmte (en koude) uit de ondiepe ondergrond (tot 500 meter diepte) heet bodemenergie. Die kan benut worden met bodemenergiesystemen. Zoals een bodemwarmtepomp en een warmtekoudeopslagsysteem (WKO-net).

 • Kernenergie en kleine kernreactoren

  Het Rijk heeft een website met alle informatie over kernenergie in Nederland en het kernenergiebeleid. Daarnaast maakte het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een programma aanpak voor kleine modulaire kernreactoren (SMR’s).

 • Wind op Zee

  De Rijksoverheid heeft een website ontwikkeld met alle informatie over windenergie op zee, de windparken en de elektriciteitskabels die vanuit de windparken aan land komen.

 • Overige bronnen

  Het duurzaam opwekken van elektriciteit met wind- en zonne-energie kan grootschalig worden ingezet. Maar deze technieken ontwikkelen nog door in kosten, opbrengsten en toepassingsmogelijkheden. Op weg naar 2030 en naar 2050 blijven we nieuwe technieken en nieuwe energiebronnen onderzoeken.

  Cookie-instellingen