Lerende aanpakken

De Regionale Energiestrategie is naast een regionaal energievraagstuk evenzeer een lokaal en (inter)nationaal vraagstuk. Naast de energietransitie, en voor de RES met name grootschalige opwek, vragen ook andere maatschappelijke opgaven ruimte: wonen, infrastructuur, bedrijvigheid, recreatie, stikstof et cetera. Hoe kunnen bestuurders, ambtenaren en andere betrokken partijen omgaan met deze meerschaligheid en complexiteit? Waar zijn opgaven te combineren? Bij welke regionale vragen zijn juist keuzes vereist? Wat speelt er in en tussen de verschillende sectoren? Wanneer het combineren van opgaven niet lukt, hoe kom je dan tot de noodzakelijke (pijnlijke) keuzes?

 

 

{"tabBasic":{"type":"users","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"1","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"255316"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":true,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Leertraject Energie in de Leefomgeving

NP RES startte samen met de Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft/Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) het leertraject ‘Energie in de Leefomgeving’. We vroegen aan drie gezaghebbende deskundigen een essay te schrijven over dit vraagstuk. Dit zijn hoogleraar Bestuurskunde Geert Teisman (EUR), het College van Rijksadviseurs en hoogleraar Gebiedsontwikkeling Co Verdaas (TU Delft). Alle drie onderzochten ze de vraag in een essay c.q. artikel. De downloads vind je onder het kopje Essays. Samen vormden deze verhalen de aftrap voor het leertraject.

Een momentje...
 • Openbare briefwisseling

  123 keer bekeken

  Geert Teisman en Co Verdaas reflecteren in een openbare briefwisseling op de urgentie van de energietransitie.

 • Essays en verslagen leertraject

  34 keer bekeken

  Lees hieronder de inhoud van het leertraject, de verschillende verdiepingssessies met bijhorende casussen, de inzichten die zijn opgehaald en verslagen van bijeenkomsten.

 • Ontwerpend onderzoek

  33 keer bekeken

  Een methode om te komen tot een combinatie van opgaven is ontwerpend onderzoek. In 2021 zijn er pilots geweest die met behulp van ontwerpend onderzoek tot meerdere alternatieven zijn gekomen om het gebied aan te pakken.

  Cookie-instellingen