Ruimtelijke kwaliteit bij duurzame energieprojecten

Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit vanaf de start van het proces leidt tot meer kwaliteit in de uitvoering. Gemeenten kunnen bestaande ruimtelijke instrumenten hiervoor inzetten aangevuld met bijvoorbeeld financiële instrumenten.
Ontwikkelaars kunnen vergoeding krijgen voor aanvullende voorwaarden voor het beter inpassen van wind- en zonprojecten in de omgeving vanaf de SDE++ ronde 2024. Hiervoor moeten gemeenten tijdig voorwaarden in vergunningen en beleid opnemen. VNG liet voorbeeld-teksten maken voor beleidsregels en vergunningen.
De Natuur- en Milieufederaties maakten voor beleidsmakers, bestuurders en politici een toolbox voor natuurinclusieve energietransitie.

PBL liet onderzoek uitvoeren naar natuurinclusief ontwikkelen in de RES. En het programma Mooi Nederland stimuleert ruimtelijke kwaliteit​.

In de blokken hieronder is meer informate te vinden.​

Een goed ruimtelijk ontwerp kan bijdragen aan grotere maatschappelijke acceptatie van duurzame energieprojecten. Hoe kun je meer kwaliteit toevoegen? Wat is daarvoor nodig? Berenschot deed voor NP RES een verkenning naar instrumenten en praktijkervaringen die hiervoor bouwstenen opleveren.

(De)centrale overheden, markt en brancheorganisaties waren betrokken bij de verkenning.

Het blijkt dat de meeste kwaliteit toegevoegd wordt als de vergunningverlener - vaak de gemeente en soms de provincie - aan de voorkant duidelijke kaders meegeeft over welke kwaliteit zij minimaal wil waarborgen bij het zonne- of windpark. Het beste resultaat ontstaat als tijdens de hele procedure van planvorming tot vergunningverlening daarop gestuurd blijft worden met een regisseur.

Daarnaast is de businesscase van een project afhankelijk van het type project (zon of wind) en de kwaliteitsambities die nagestreefd worden. Er is behoefte aan een specifiek budget voor ruimtelijke kwaliteit, waarbij ruimte is voor maatwerk.

Het gezamenlijk inzetten van zowel een regisseur als een budget leidt tot de grootste impact.

De verkenning van Berenschot is besproken door de opdrachtgevers van NP RES en zij omarmen de wens voor meer ruimtelijke kwaliteit. Besloten is:

  • Uit te gaan van de definitie van Mooi Nederland. Zie pag 9 van het programma Mooi Nederland.
  • Nu te focussen op de tredes 2&3 van de voorkeursvolgorde zon (zoals zon boven parkeerplaatsen en agri p.v.) en natuurmaatregelen bij windprojecten. Deze onderwerpen komen het meeste terug in onder meer debat in de politiek, totstandkoming RES 1.0 en de onderzochte praktijkvoorbeelden. Verder worden natuurmaatregelen bij zon vanaf 2024 in de generieke SDE++ verwerkt, en voor wind ook voor het installeren van detectiesystemen;
  • Praktijkervaringen te delen over de voorkeursvolgorde zon en natuurmaatregelen bij windprojecten. En wel een mix van ervaringen, zoals van overheden, Natuur en Milieufederatie, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en Wageningen University & Research.
  • Deze praktijk als basis gebruiken voor het ontwikkelen van handvatten en kaders voor ruimtelijke kwaliteit.
  • In de nieuwe kabinetsonderhandelingen de wens inbrengen om overheidsgeld beschikbaar te stellen voor ruimtelijke kwaliteit.

De verkenning van Berenschot leverde een aantal bouwstenen op:

  • Bouwsteen 1: overzicht van juridische, financiële, organisatorische en communicatieve instrumenten om te sturen op ruimtelijke kwaliteit bij duurzame energieprojecten
  • Bouwsteen 2: overzicht van 10 praktijkverhalen van duurzame energieprojecten 

Als NP RES vinden we het belangrijk dat we onze informatie op een digitaal toegankelijke manier aanbieden. Kom je ergens niet uit of kun je iets niet zien of lezen (bijvoorbeeld met jouw schermlezer)? Neem dan contact op via toegankelijkheid@npres.nl.

Afbeeldingen

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.