Natuur en ruimtelijke kwaliteit

Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit vanaf de start van het proces leidt tot meer kwaliteit in de uitvoering. Gemeenten kunnen bestaande ruimtelijke instrumenten hiervoor inzetten aangevuld met bijvoorbeeld financiële instrumenten. Ontwikkelaars kunnen vergoeding krijgen voor aanvullende voorwaarden voor het beter inpassen van wind- en zonprojecten in de omgeving via de SDE++ ronde 2024. Lees verder op de Helpdesk Zonopwek.

Hiervoorafgaand moeten gemeenten tijdig voorwaarden in vergunningen en beleid opnemen. VNG liet voorbeeld-teksten maken voor beleidsregels en vergunningen. Lees hier voorbeeld basisteksten voor maatschappelijke eisen voor zonne- en windparken op land. De Natuur- en Milieufederaties maakten voor beleidsmakers, bestuurders en politici een toolbox voor natuurinclusieve energietransitie. PBL liet onderzoek uitvoeren naar natuurinclusief ontwikkelen in de RES. En het programma Mooi Nederland stimuleert ruimtelijke kwaliteit​.

In de blokken hieronder is meer informate te vinden.​

 
 • Stikstofuitstoot bij duurzame energieprojecten

  42 keer bekeken

  Om een duurzaam energieproject op land te realiseren, zijn soms tijdelijk (bouw)activiteiten nodig, bijvoorbeeld om energie-infrastructuur aan te passen. Daarbij kan stikstof vrijkomen. Hoe zorg je ervoor dat dit de totstandkoming van het project niet vertraagt?

 • Ruimtelijke kwaliteit bij duurzame energieprojecten

  927 keer bekeken

  Een goed ruimtelijk ontwerp kan bijdragen aan grotere maatschappelijke acceptatie van duurzame energieprojecten. Hoe kun je meer kwaliteit toevoegen? Wat is daarvoor nodig? Berenschot deed voor NP RES een verkenning naar instrumenten en praktijkervaringen die hiervoor bouwstenen opleveren.

 • PBL: Verkenning Handelingsopties voor meer natuurkwaliteit in de RES

  184 keer bekeken

  Hoe speelt natuur een rol bij de afweging over de plek van zonne- en windparken in de RES’en? Steeds meer partijen verkennen de mogelijkheden om daar slimme ontwerpen voor te maken. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schetst handelingsopties voor meer natuurkwaliteit in de RES.

 • Onderzoek (2021): Zonneparken en biodiversiteit: ruimte voor verbetering

  147 keer bekeken

  Zonneparken worden vaak aangelegd op voormalige landbouwgrond. Dit kan leiden tot een verhoging van de natuurwaarden, omdat bemesting en bestrijdingsmiddelen niet nodig zijn.

 • NMF: Toolbox natuurinclusieve energietransitie

  324 keer bekeken

  Hoe zorgen we ervoor dat natuur en energietransitie hand in hand gaan? De Natuur- en Milieufederaties hebben voor beleidsmakers, bestuurders en politici een toolbox gemaakt voor natuurinclusieve energietransitie.

 • Verslag bijeenkomst Samen werken aan energie en natuur

  211 keer bekeken

  Biodiversiteit moet een veel prominentere rol krijgen bij de ontwikkeling van nieuwe zonneweides. Dat kan, als we er op een andere manier naar durven kijken. Dat was de belangrijkste conclusie van de interactieve sessie ‘Samen werken voor energie en biodiversiteit’ tijdens Landschapstriënnale 2021.

 • Natuurinclusieve Energietransitie voor Wind en Hoogspanning op Land

  5237 keer bekeken

  In Nederland vallen jaarlijks vogel- en vleermuisslachtoffers door (draaiende) windturbines en door hoogspanningslijnen. Ook kunnen windturbines en hoogspanningslijnen leiden tot habitatverlies of gaat er een verstorende barrièrewerking vanuit.

 • Energie in natuur en landschap

  158 keer bekeken

  Het doel van de werkgroep was om kennis en inzichten te ontsluiten, randvoorwaarden vast te stellen en oplossingsrichtingen te ontwikkelen voor de RES’en over hoe natuur, landschap en energieopwekking gecombineerd kunnen worden.

 • Handreiking Natuur en Landschap in de RES

  451 keer bekeken

  De Natuur en Milieufederaties (onderdeel van de Participatiecoalitie) hebben in samenwerking met Wageningen Universiteit & Research (WUR) de Handreiking ‘Natuur & landschap in de RES: bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie’ gepubliceerd.

  Cookie-instellingen