Natuur en ruimtelijke kwaliteit

Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit vanaf de start van het proces leidt tot meer kwaliteit in de uitvoering. Gemeenten kunnen bestaande ruimtelijke instrumenten hiervoor inzetten aangevuld met bijvoorbeeld financiële instrumenten.
Ontwikkelaars kunnen vergoeding krijgen voor aanvullende voorwaarden voor het beter inpassen van wind- en zonprojecten in de omgeving vanaf de SDE++ ronde 2024. Hiervoor moeten gemeenten tijdig voorwaarden in vergunningen en beleid opnemen. VNG liet voorbeeld-teksten maken voor beleidsregels en vergunningen.
De Natuur- en Milieufederaties maakten voor beleidsmakers, bestuurders en politici een toolbox voor natuurinclusieve energietransitie.

PBL liet onderzoek uitvoeren naar natuurinclusief ontwikkelen in de RES. En het programma Mooi Nederland stimuleert ruimtelijke kwaliteit​.

In de blokken hieronder is meer informate te vinden.​

Een momentje...
 • Ruimtelijke kwaliteit bij duurzame energieprojecten

  Een goed ruimtelijk ontwerp kan bijdragen aan grotere maatschappelijke acceptatie van duurzame energieprojecten. Hoe kun je meer kwaliteit toevoegen? Wat is daarvoor nodig? Berenschot deed voor NP RES een verkenning naar instrumenten en praktijkervaringen die hiervoor bouwstenen opleveren.

 • Voorbeeld-basisteksten voor maatschappelijke eisen voor zonne- en windparken op land

  Ontwikkelaars kunnen vergoeding krijgen voor aanvullende voorwaarden voor het beter inpassen van wind- en zonprojecten in de omgeving vanaf de SDE-ronde 2024. Hiervoor moeten gemeenten voorwaarden in vergunningen en beleid opnemen. VNG liet voorbeeld-teksten maken voor beleidsregels en vergunningen.

 • PBL: Verkenning Handelingsopties voor meer natuurkwaliteit in de RES

  Hoe speelt natuur een rol bij de afweging over de plek van zonne- en windparken in de RES’en? Steeds meer partijen verkennen de mogelijkheden om daar slimme ontwerpen voor te maken. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schetst handelingsopties voor meer natuurkwaliteit in de RES.

 • Onderzoek (2021): Zonneparken en biodiversiteit: ruimte voor verbetering

  Zonneparken worden vaak aangelegd op voormalige landbouwgrond. Dit kan leiden tot een verhoging van de natuurwaarden, omdat bemesting en bestrijdingsmiddelen niet nodig zijn.

 • NMF: Toolbox natuurinclusieve energietransitie

  Hoe zorgen we ervoor dat natuur en energietransitie hand in hand gaan? De Natuur- en Milieufederaties hebben voor beleidsmakers, bestuurders en politici een toolbox gemaakt voor natuurinclusieve energietransitie.

 • Verslag bijeenkomst Samen werken aan energie en natuur

  Biodiversiteit moet een veel prominentere rol krijgen bij de ontwikkeling van nieuwe zonneweides. Dat kan, als we er op een andere manier naar durven kijken. Dat was de belangrijkste conclusie van de interactieve sessie ‘Samen werken voor energie en biodiversiteit’ tijdens Landschapstriënnale 2021.

 • Natuurinclusieve Energietransitie voor Wind en Hoogspanning op Land

  In Nederland vallen jaarlijks vogel- en vleermuisslachtoffers door (draaiende) windturbines en door hoogspanningslijnen. Ook kunnen windturbines en hoogspanningslijnen leiden tot habitatverlies of gaat er een verstorende barrièrewerking vanuit.

 • Energie in natuur en landschap

  Het doel van de werkgroep was om kennis en inzichten te ontsluiten, randvoorwaarden vast te stellen en oplossingsrichtingen te ontwikkelen voor de RES’en over hoe natuur, landschap en energieopwekking gecombineerd kunnen worden.

 • Handreiking Natuur en Landschap in de RES

  De Natuur en Milieufederaties (onderdeel van de Participatiecoalitie) hebben in samenwerking met Wageningen Universiteit & Research (WUR) de Handreiking ‘Natuur & landschap in de RES: bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie’ gepubliceerd.

  Cookie-instellingen
  Cookie-instellingen sluiten

  Cookie-instellingen

  Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


  Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

  Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

  Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.