Ondersteuning

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s zo veel mogelijk met kennis, expertise en een lerende community. In het Programmaplan (april 2019) staan het doel, de organisatie en inrichting van het Nationaal Programma beschreven. Het programma kent drie programmalijnen die ondersteuning bieden en duidelijkheid scheppen.

Hieronder vind je een overzicht aan ondersteuningsproducten die je kunnen helpen bij het maken van de RES.

Een momentje...
 • Handreiking RES en werkbladen

  De Handreiking Regionale Energiestrategie is bedoeld als houvast en inspiratie op weg naar 2023. Werkbladen geven ruimte voor praktische handvatten voor veel aspecten en onderwerpen in het werken aan de RES.

 • Vraag en antwoord: RES Gespreksassistent

  NP RES heeft voor vragen en antwoorden de RES-gespreksassistent ontwikkeld: een webapp die je op je telefoon of tablet kunt zetten en op je PC kunt bekijken. Je kunt er als raadslid, bestuurder, inwoner of initiatiefnemer feiten mee checken en antwoorden vinden op veelgestelde vragen.

 • Energieparticipatie.nl

  De levende handreiking voor participatie in deze fase van de RES. Vraaggestuurde theorie, concrete werkvormen en praktijkverhalen.

 • Stel je vraag aan een expert

  Heb je in jouw regio vragen over de RES? Schakel via de Helpdesk een expert in om je te helpen.

 • Praktijkverhalen

  Lees, luister en bekijk praktijkverhalen over de ontwikkeling en uitvoering van de regionale energiestrategie.

 • Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat

  In de bibliotheek van het Landelijk Communicatienetwerk Klimaat vind je kennis over onder andere participatie en betrokkenheid van volksvertegenwoordigers. Ook kun je er jouw voorbeelden van middelen, of hoe je iets hebt aangepakt, delen.

 • Kansen en knelpunten in de RES

  De werkgroepen Zon op daken, Wind op land, Energie in natuur en landschap, SDE en maatschappelijke kosten, Netimpact en Energie op Rijksvastgoed werken aan de knelpunten ten aanzien van de ambities in de RES'en.

 • Samenwerken aan complexe vraagstukken

  Met de Community of Practice (CoP) biedt Nationaal Programma RES een platform waar regiocoördinatoren, programmamanagers, bestuurders en andere betrokkenen zich over complexe vraagstukken in de RES kunnen buigen.

 • Bibliotheek

  In de bibliotheek vind je achtergrondinformatie over de werkwijze, energiesysteem, ruimte en participatie. Ook vind je er animaties en afbeeldingen over de RES en verwijzingen naar relevante websites.

  Cookie-instellingen