Ondersteuning

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s zo veel mogelijk met kennis, expertise en een lerende community. In het Programmaplan (april 2019) staan het doel, de organisatie en inrichting van het Nationaal Programma beschreven. Het programma kent drie programmalijnen die ondersteuning bieden en duidelijkheid scheppen.

Hieronder vind je een overzicht aan ondersteuningsproducten die je kunnen helpen bij het maken van de RES.

 • Energieparticipatie.nl

  Bericht Energieparticipatie.nl bekijken

  Dé leeromgeving voor participatie bij duurzaam opwekken.

 • Samenwerken aan complexe vraagstukken

  Bericht Samenwerken aan complexe vraagstukken bekijken

  Met de Community of Practice (CoP) biedt Nationaal Programma RES een platform waar regiocoördinatoren, programmamanagers, bestuurders en andere betrokkenen zich over complexe vraagstukken in de RES kunnen buigen.

 • Werkgroepen Kansen en knelpunten in de RES

  Bericht Werkgroepen Kansen en knelpunten in de RES bekijken

  De werkgroepen Zon op daken, Wind op land, Energie in natuur en landschap, SDE en maatschappelijke kosten, Netimpact en Energie op Rijksvastgoed werken aan de knelpunten ten aanzien van de ambities in de RES'en.

 • Handreiking & Afwegingskader

  Bericht Handreiking & Afwegingskader bekijken

  De Handreiking Regionale Energiestrategie 1.1. en het RES Afwegingskader zijn online beschikbaar.

 • Tips op weg naar RES 1.0

  Bericht Tips op weg naar RES 1.0 bekijken

  Overdenkingen en tips over ruimte, systeem- efficiency en draagvlak op weg naar RES 1.0.

 • Landelijk Communicatienetwerk Klimaat

  Bericht Landelijk Communicatienetwerk Klimaat bekijken

  In de bibliotheek van het Landelijk Communicatienetwerk Klimaat vind je kennis over onder andere participatie en betrokkenheid van volksvertegenwoordigers. Ook kun je er jouw voorbeelden van middelen, of hoe je iets hebt aangepakt, delen.

 • Stel je vraag aan een expert

  Bericht Stel je vraag aan een expert bekijken

  Heb je in jouw regio vragen over de RES? Schakel via de Helpdesk een expert in om je te helpen.

 • NP RES Invulformulieren

  NP RES Invulformulieren helpen regio's bij het aanleveren van de juiste informatie aan de netbeheerder, zodat de net impact van de Regionale Energiestrategie berekend kan worden.

 • RES Analysekaarten versie 3.0

  Bericht RES Analysekaarten versie 3.0 bekijken

  Een eenduidige set basisgegevens over energiegebruik, -productie en -infrastructuur.

Cookie-instellingen