Ondersteuning

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s zo veel mogelijk met kennis, expertise en een lerende community. In het Programmaplan (april 2019) staan het doel, de organisatie en inrichting van het Nationaal Programma beschreven. Het programma kent drie programmalijnen die ondersteuning bieden en duidelijkheid scheppen.

Hieronder vind je een overzicht aan ondersteuningsproducten die je kunnen helpen bij het maken van de RES.

 • Kansen en knelpunten

  Regio’s hebben in de concept-RES’en aangegeven tegen welke knelpunten ze aanlopen ten aanzien van de ambities. We werken gezamenlijk aan kansen en knelpunten.

 • Werkbladen

  Overdenkingen en tips over ruimte, systeem- efficiency en draagvlak op weg naar RES 1.0.

 • Handreiking & Afwegingskader

  De Handreiking Regionale Energiestrategie 1.1. en het RES Afwegingskader zijn online beschikbaar.

 • RES Analysekaarten versie 2.0

  Een eenduidige set basisgegevens over energiegebruik, -productie en -infrastructuur.

 • Expertpool

  Heb je in jouw regio vragen over de RES? Schakel via de Helpdesk experts in om je te helpen.

 • Energieparticipatie.nl

  Dé leeromgeving voor participatie bij duurzaam opwekken.

 • NP RES Invulformulieren

  NP RES Invulformulieren helpen regio's bij het aanleveren van de juiste informatie aan de netbeheerder, zodat de net impact van de Regionale Energiestrategie berekent kan worden.

 • CoP Proces en organisatie in de RES

  Met de Community of Practice (CoP) 'Proces en organisatie in de RES' biedt Nationaal Programma RES een platform waarop regiocoördinatoren, programmamanagers, bestuurders en andere betrokkenen zich samen over taaie vraagstukken in hun RES-werk kunnen buigen.

 • Landelijk Communicatienetwerk Klimaat

  In de bibliotheek van het Landelijk Communicatienetwerk Klimaat vind je kennis over onder andere participatie en betrokkenheid van volksvertegenwoordigers. Ook kun je er jouw voorbeelden van middelen, of hoe je iets hebt aangepakt, delen.

Cookie-instellingen