Ondersteuning bij het Netimpact bepalen werkproces

13-11-2019 5573 keer bekeken 0 reacties

Keuzes in de inpassing van duurzame opwekking en warmte in de regio, hebben invloed op de betaalbaarheid en haalbaarheid van aanpassingen in de energie-infrastructuur. De netbeheerders bieden een gestandaardiseerd proces aan.

Daarin worden regionale keuzes vertaald naar impact op het niveau van kosten, doorlooptijd en ruimtebeslag van bovengrondse infrastructuur. Dat biedt inzicht in de haalbaarheid tot 2030, vanuit het perspectief van energie-infrastructuur. Nauwe samenwerking met NPRES en het PBL zorgt ervoor dat er geen extra data uitvraag is ten opzichte van het appreciatieproces voor de concept RES.

Het ‘Netimpact bepalen werkproces’ is onderdeel van het afwegingskader Energiesysteem Efficiëntie uit de Handreiking Regionale Energiestrategie 1.1.. De regio’s kunnen in NPRES invulformulieren de benodigde data voor het ‘Netimpact bepalen werkproces’ aanbieden bij hun regionale netbeheerder.  

Lees meer over het belang van het tijdig laten maken van een netimpactanalyse om de haalbaarheid van een regionale energiestrategie te toetsen. Lees ook meer over de NP RES invulformulieren en hoe deze te gebruiken.

Cookie-instellingen