Voorbeeld inhoudsopgaven voor de concept RES en de RES 1.0

13-12-2019 3019 keer bekeken 0 reacties

De voorbeeld inhoudsopgave is een directe vertaling van de Afwegingskaders uit de Handreiking 1.1. Maar vaak wordt de RES als beleidsdocument ingezet voor meer onderwerpen in de energietransitie in de regio.

Als visiedocument en daarmee  communicatiemiddel voor overheden onderling en om de maatschappij te betrekken bij de transitie. Daarom is ook een aantal voorbeeld inhoudsopgaven toegevoegd uit Zeeland en Noord-Holland Noord & Zuid. Deze regio‚Äôs hebben ook de voor hen relevante onderwerpen meegenomen in het stuk zoals monitoring, communicatie, landbouw, circulaire economie en mobiliteit. Het is aan elke regio zelf om de inhoud van de Regionale Energiestrategie vorm te geven. Wellicht geven deze voorbeelden inspiratie bij de inrichting van het document.

Download voorbeeld inhoudsopgave RES

Cookie-instellingen