Definitie lokaal eigendom en monitoring

Wanneer is er nu wel of niet sprake van lokaal eigendom? Wat spreek je daarover af binnen je RES-regio? Waar staan we nu landelijk en wat rapporteer je als RES-regio hierover in de voortgangsrapportages?

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen