Betuwewind: hoe inkomsten uit een windpark de lokale omgeving versterken

Energiecooperatie Betuwewind is eigenaar van 7 windmolens. De inkomsten uit die windmolens gebruikt Betuwewind niet alleen om duurzaamheidsprojecten in de omgeving te realiseren, maar ook om de energierekening van haar leden te verlagen.

Ontdek meer over lokaal eigendom.

Betuwewind

Cookie-instellingen