Volksvertegenwoordigers

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Regionale Energiestrategie (RES) wordt vastgesteld door de volksvertegenwoordigende organen van de provincies, gemeenten en waterschappen. Dat is dan ook bijna overal gebeurd met de RES 1.0. Dat is belangrijk vanuit het oogpunt van democratische legitimiteit.

 

 

Thematrekker

{"tabBasic":{"type":"users","title":"Thematrekker","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"234002"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":true,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Als volksvertegenwoordiger heb je ook in de komende fase verschillende rollen bij de RES.

Als volksvertegenwoordiger speel je verschillende rollen in de RES. Je stuurt de keuzes voor de opwek van duurzame energie en het gebruik van regionale warmtebronnen. Tegelijkertijd controleer je of de doelen de gewenste effecten hebben, zoals de verankering van de RES 1.0 in het beleid van provincies, gemeenten en waterschappen en de bijdrage aan CO2-reductie. Je vertaalt signalen van inwoners naar de politiek en stelt kaders voor participatietrajecten waar inwoners, ondernemers en organisaties aan kunnen meedoen. Bij besluitvorming weeg je verschillende belangen af om tot een evenwichtige en rechtvaardige uitkomst te komen.

 

 

 • Jouw rol en samenwerken

  Je hebt in de RES te maken met veel andere partijen, ieder met hun eigen rollen, kennis en kunde. De energietransitie stopt niet bij een gemeentegrens. Samenwerking met andere volksvertegenwoordigers is belangrijk. Net als de continue dialoog met inwoners.

 • Snel wegwijs binnen de RES

  Maak jezelf snel wegwijs binnen de RES met handige achtergrondinformatie, belangrijke mijlpalen, factsheets en terugkijk links naar relevante webinars. Ontdek alles wat je moet weten om effectief betrokken te zijn bij de RES.

 • Uitlegvideo's

  Wanneer je met de RES aan de slag gaat kom je complexe onderwerpen tegen. Bekijk hier diverse uitlegvideo's en animaties o.a. over lokaal eigendom, het energiesysteem en de inzet van een maatschappelijke tender.

 • Praktijkverhalen

  Blijf bij en doe inspiratie op met voorbeelden uit de praktijk.

 • Helpdesk Wind op Land

  Welke afwegingen heb je te maken als je met eigen milieunormen aan de slag gaat? Waar moet je aan denken als bestuurder en/of volksvertegenwoordigers? Op deze pagina vind je informatie die het maken van keuzes ondersteunt.

 • Helpdesk zonopwek

  De Helpdesk Zonopwek biedt ondersteuning aan gemeentes, RES-regio’s, provincies of waterschappen bij de realisatie van zonprojecten volgens de voorkeursvolgorde zon. Je vindt hier o.a. praktijkvoorbeelden, een kennisbank en een handreiking.

  Cookie-instellingen