Participatie en omgaan met polarisatie

511 keer bekeken

Het webinar gaat over participatie en het omgaan met polarisatie. Met het benutten van zon en wind als energiebronnen zal de leefomgeving er de komende jaren anders uit gaan zien. Draagvlak en acceptatie onder omwonenden van projecten en andere inwoners en bedrijven zijn daarbij van cruciaal belang.

In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken in te zetten op een grotere mate van participatie van de lokale omgeving bij duurzame energie. U krijgt daar als raadslid veel mee te maken. In het webinar staan we stil bij de vraag hoe betrek ik mijn bewoners en welke vormen van participatie zijn er? Ook omgaan met maatschappelijke weerstand komt aan de orde.

Afbeeldingen

Sessie 15 juni 2022

Cookie-instellingen