Omgevingsbeleid en RES

285 keer bekeken

Het webinar gaat over de Omgevingswet. Elke stap die we zetten in het kader van de energietransitie (opwek van duurzame energie, energienetwerken, participatie) heeft ergens een ruimtelijke component. Er komt ergens iets op een plek, bijvoorbeeld zonnepanelen, windturbines of transformatorhuisjes.

Om dat te realiseren moeten er processen en procedures worden doorlopen die vallen onder de Omgevingswet (gaat in 2023 in). U heeft daar als raadslid een belangrijke rol in. Hoe zit het precies en wat moet er al heel gauw gebeuren, daar gaat dit webinar over. Deskundigen helpen u op weg met concrete informatie en tips.

Afbeeldingen

Sessie 21 september 2022

Cookie-instellingen