Submenu

Kansen en knelpunten

Binnen de onderwerpen Zon op dak, Wind op land, Energie in natuur en landschap, SDE en maatschappelijke kosten, Netimpact en Energie op Rijksvastgoed wordt gewerkt aan de knelpunten ten aanzien van de ambities in de RES'en.

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen