Data en monitoring

In de eerste RES'en (RES 1.0, vastgesteld in 2021) zijn plannen gemaakt, samenwerkingen opgebouwd en ambities uitgesproken. We komen nu in een fase waarin de ambities gerealiseerd moeten worden. Op 1 januari 2025 moeten de projecten een vergunning hebben zodat ze kunnen starten. Om te weten of we dit doel gaan halen, gaan we op verschillende niveaus monitoren.

 

 

 

Thematrekker

{"tabBasic":{"type":"users","title":"Thematrekker","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible ASC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"237597"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Een momentje...
 • Data & monitoring in 2024

  We werken onder meer aan een nieuw Begrippenkader Warmte en aan uitwisseling van data via geografische bestanden: in ruimtelijke kaarten. En aan een basis voor een nieuw data portaal voor data-uitwisseling. We verkennen de ontsluiting van datasets zoals van bedrijventerreinen.

 • Visie op data en monitoring

  Monitoring laat zien waar we staan in het proces van de RES. Het geeft aan welke projectenstroom tot ontwikkeling komt en hoe snel dat gaat. Zo wordt inzichtelijk of je de doelen gaat halen.

 • Data overzicht

  Een overzicht van het monitoringslandschap en alle beschikbare data.

  Cookie-instellingen