Wie gingen je voor?

De afgelopen jaren hebben veel RES'en gebruik gemaakt van de expertpool. Hier een greep uit de werkzaamheden die met ondersteuning van de Expertpool plaats vonden.

 

Vraagbeantwoording

  • Een RES-regio vroeg of een gemeente kan afwijken van een handreiking landschap van de eigen RES. De thematrekker Ruimte adviseerde de RES regio over de beantwoording van de vraag.
  • RES Drenthe vroeg naar de relatie tussen het opwekken van hernieuwbare energie en het verminderen van CO2 uitstoot. De expertpool legde de vraag voor aan PBL en gaf het antwoord door.

 

Ondersteuning via een opdracht

  • RES West-Brabant vroeg om een expert-judgement over de warmtebronnenmix voor de regio. De RVO adviseurs Duurzame Energie en Hernieuwbare Energie/Bio-energie hielpen de vraag verder uit te werken. Daarna gaf de expertpool in afstemming met de regio een concretere opdracht aan een adviesbureau.
  • RES Regio Rotterdam Den Haag zocht een bureau om het proces naar de RES 1.0 te evalueren. Ze hadden hiervoor zelf al een onderzoeksopzet bedacht. De Expertpool stelde een geschikt bureau voor en organiseerde de opdracht.
  • RES Regio West Brabant wilde een tool laten ontwikkelen voor het loten van een representatieve groep inwoners voor een burgerforum. Ze hadden hiervoor een bedrijf op het oog.  De Expertpool gaf dit bedrijf een opdracht om de tool te ontwikkelen en een eerste test uit te voeren omdat verwacht werd dat andere RES’en een dergelijke tool goed kunnen gebruiken.
  • De omgevingsdiensten voor RES Midden Holland wilden na een provinciale bijeenkomst meer houvast krijgen om op gemeentelijk niveau beleidskaders omtrent lokaal eigendom vast te leggen. De thematrekker van NP RES lichtte bij zowel een ambtelijke als bestuurlijke bijeenkomsten de verschillende afwegingen toe. Daarnaast gaf de expertpool opdracht om de beleidsmedewerkers verder juridisch te ondersteunen via een spreekuur. De jurist verzamelt tevens de vragen en voorbeelden in een informatiedocument voor NP RES. [in uitvoering]


Zoekhulp

  • RES NOB wilde graag een spreker over de nieuwe Energiewet. De expertpool legde contact met het ministerie van EZK en vond een geschikt persoon.
  • RES Zeeland vroeg advies rond monitoring van het gebruik van bovenlokale warmtebronnen. De expertpool verbond de RES-regio met het Expertisecentrum Warmte (ECW) dat op de hoogte was van de werkzaamheden van VNG aan een nationaal datasysteem voor de Warmtetransitie.

 

 
Een momentje...
    Cookie-instellingen