Handreiking RES en werkbladen

De Handreiking Regionale Energiestrategie is bedoeld als houvast en inspiratie op weg naar 2030. De werkbladen geven praktische handvatten voor veel aspecten en onderwerpen in het werken aan de RES.

Handreiking

Werksporen Afwegingskader

Voorbeeldinhoudsopgave

RES & milieueffectrapportage (MER)

Actuele tijdlijn

 

 

Werkbladen

Bij de Handreiking zijn ‘werkbladen’ uitgewerkt om praktische handvatten te bieden op weg naar RES. De indeling in werkbladen volgt de indeling in het hoofdstuk over doorontwikkeling RES (par. 3.1) in de Handreiking. De laatste versie van elk werkblad is altijd op deze pagina te vinden met actuele verwijzingen naar andere werkbladen. De werkbladen zijn opgesteld en afgestemd in themagroepen met experts en personen die betrokken zijn bij het werken aan de RES.

Borgen van het gezamenlijk uitvoeren in en tussen regio’s in een uitvoeringsagenda

Werkblad Uitvoeringsagenda

Werkblad RES en bestuurlijke samenwerking en besluitvorming

 

Bijdragen aan gezamenlijk programmeren van duurzame energieopwek in samenhang met het regionale energiesysteem

Werkblad Uitwerking Regionale Structuur Warmte

Werkblad Aanpak en instrumenten zon op objecten

Werkblad juridische tips Zon op Dak

 

Verankeren resultaten RES in het omgevingsbeleid

Van RES naar realisatie

Maatschappelijke tender

RES en Milieueffectrapportage (mer)

Inventarisatie RES en mer

 

Participatie en communicatie

Lokaal eigendom

Werkblad juridische bouwstenen voor financiële participatie

Werkblad Desinformatie

  • Handvatten voor het bouwen aan de RES (oktober 2019)

    In deze handreiking 1.1. en het RES afwegingskader staat alle informatie voor het opstellen van een Regionale Energiestrategie.

    Cookie-instellingen