Optimaal energiesysteem

Het energiesysteem vraagt om samenhangende en afgestemde keuzes op nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal schaalniveau. Daarom is er besloten om op nationaal en provinciaal te werken aan het integraal programmeren van het energiesysteem.

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen