Leren met de RES

NP RES ondersteunt de regio’s bij het uitvoeren van de afspraken en het waarmaken van de doelen die in het Klimaatakkoord zijn vastgelegd. Dit vraagt om een continue ontwikkeling van kennis en inzichten, om een nieuwsgierige houding, het verbinden van partijen, het agenderen van knelpunten en het signaleren van koppelkansen. Het is een proces van leren en reflecteren, passend bij de complexe opgave van de energietransitie.

Op deze pagina staan vind je ter lering en inspiratie essays, verhalen en  verschillende kenniscommunities.

Olof van der Gaag NVDE
 

 

 • Serie essays ‘Nieuwe paden zoeken in transitietijd’

  Vijf jaar RES: tijd om terug te blikken en vooruit te kijken! Als NP RES willen we onze regio’s, ons netwerk en onze opdrachtgevers voeden met inspiratie en reflectie. Daarom vroegen we een breed scala aan wetenschappers om hun reflecties en ideeën in de vorm van een essay op papier te zetten.

 • Effectief, opgavegericht én integraal samenwerken aan complexe opgaves: hoe doe je dat?!

  Hoe bouw je aan vertrouwen en verbinding in het werken aan de RES? NP RES trok lessen uit praktijkvoorbeelden over de uitbreiding van een onderstation en over de aanwezigheid van de wespendief. De lessen vind je in een twopager. Meer weten? Een uitgebreidere versie kun je opvragen bij NP RES.

 • Leertraject energie in de leefomgeving

  Het heet ‘regionale’ energiestrategie maar het energievraagstuk is evenzeer lokaal en (inter)nationaal. Ook vragen andere maatschappelijke opgaven ruimte: wonen, infrastructuur, bedrijvigheid, recreatie, stikstof et cetera.

 • Wereld van B

  In het toekomstig energiesysteem gebruiken we duurzame bronnen. Er zijn meer aanbieders van energie, meer betrokkenheid van inwoners. Wat zijn de principes voor dat systeem? Wat betekent dat voor de keuzes van vandaag? We verkennen nieuwe modellen en regels die de oude kunnen aanvullen of vervangen.

 • Logeion CommLab Klimaat

  CommLab Klimaat is onderdeel van Logeion. Met het CommLab Klimaat willen we een bijdrage leveren aan de ‘grootste verbouwing’ van Nederland: Verandering van klimaat vraagt om verandering van gedrag. En daar ligt een enorme opgave voor het communicatievak.

 • Community of Practice

  Met de Community of Practice (CoP) 'Proces en organisatie in de RES' biedt Nationaal Programma RES een platform waarop regiocoördinatoren, programmamanagers, bestuurders en andere betrokkenen zich samen over taaie vraagstukken in hun RES-werk kunnen buigen.

 • RES-oneren

  In RES-oneren.nl laten we negen (mogelijk)makers van de RES’en aan het woord over hun ervaringen met en inzichten in het RES-proces. Zodat deze gaan ‘RES-oneren’ naar de vele complexe opgaven waar Nederland de komende jaren voor staat.

 • Onderzoeken overzicht

  Rondom de energietransitie en de RES wordt veel onderzoek gedaan. Dit is een - niet uitputtend - overzicht.

  Cookie-instellingen