Leren met de RES

NP RES ondersteunt de regio’s bij het uitvoeren van de afspraken en het waarmaken van de doelen die in het Klimaatakkoord zijn vastgelegd. Dit vraagt om een continue ontwikkeling van kennis en inzichten, om een nieuwsgierige houding, het verbinden van partijen, het agenderen van knelpunten en het signaleren van koppelkansen. Het is een proces van leren en reflecteren, passend bij de complexe opgave van de energietransitie.

Op deze pagina staan de verschillende kenniscommunities overzichtelijk bij elkaar.

Olof van der Gaag NVDE
 

 

Een momentje...
 • RES-oneren

  In RES-oneren.nl laten we negen (mogelijk)makers van de RES’en aan het woord over hun ervaringen met en inzichten in het RES-proces. Zodat deze gaan ‘RES-oneren’ naar de vele complexe opgaven waar Nederland de komende jaren voor staat.

 • Leertraject energie in de leefomgeving

  Het heet ‘regionale’ energiestrategie maar het energievraagstuk is evenzeer lokaal en (inter)nationaal. Ook vragen andere maatschappelijke opgaven ruimte: wonen, infrastructuur, bedrijvigheid, recreatie, stikstof et cetera.

 • Wereld van B

  In het toekomstig energiesysteem gebruiken we duurzame bronnen. Er zijn meer aanbieders van energie, meer betrokkenheid van inwoners. Wat zijn de principes voor dat systeem? Wat betekent dat voor de keuzes van vandaag? We verkennen nieuwe modellen en regels die de oude kunnen aanvullen of vervangen.

 • Community of Practice

  Met de Community of Practice (CoP) 'Proces en organisatie in de RES' biedt Nationaal Programma RES een platform waarop regiocoördinatoren, programmamanagers, bestuurders en andere betrokkenen zich samen over taaie vraagstukken in hun RES-werk kunnen buigen.

 • Logeion CommLab Klimaat

  CommLab Klimaat is onderdeel van Logeion. Met het CommLab Klimaat willen we een bijdrage leveren aan de ‘grootste verbouwing’ van Nederland: Verandering van klimaat vraagt om verandering van gedrag. En daar ligt een enorme opgave voor het communicatievak.

 • Onderzoeken overzicht

  Rondom de energietransitie en de RES wordt veel onderzoek gedaan. Dit is een - niet uitputtend - overzicht.

  Cookie-instellingen
  Cookie-instellingen sluiten

  Cookie-instellingen

  Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


  Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

  Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

  Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.