Masterclasses De Wereld van B

Doe je mee aan de masterclasses Wereld van B voor RES-regio’s? We kijken met nieuwe ogen naar de energietransitie en naar onze leefomgeving. Wat als we slim en efficiënt het energienet gebruiken en tegelijk lokaal duurzame energie benutten die overal al aanwezig is? Hoe ga je daar in je werk mee om?

De Wereld van B: De energietransitie door andere ogen

De energietransitie lijkt soms te gaan over het simpelweg vervangen van vervuilende kolen- en gascentrales door schone zonnepanelen en windmolens. Wie goed kijkt weet dat er een meer fundamentele verandering gaande is in de manier waarop we naar onszelf, elkaar en onze natuurlijke omgeving kijken. Simpelweg de lijnen uit het verleden doortrekken naar de toekomst gaat niet werken. Wat is die nieuwe manier van kijken en welke nieuwe principes zijn van toepassing? Wat betekent de energietransitie voor ons economisch model, voor onze sociale structuren, voor het energiesysteem en voor onze instituties?

Omdat we onze huidige problemen niet kunnen oplossen met hetzelfde denken dat ze gecreëerd heeft, zullen we nieuwe modellen moeten ontwikkelen die de oude kunnen vervangen. Of, zoals het in de veranderkunde heet: je kunt alleen van A naar B via de principes van B. Dit is de basis van ‘De Wereld van B’: een platform van NP RES gericht op het vormgeven van de energievoorziening van vandaag volgens de principes van morgen. De beste manier om de toekomst te voorspellen is per slot van rekening door hem zelf te creëren.

Masterclasses Wereld van B voor RES-regio’s

Impressie van en reacties op de Masterclass De wereld van B die we organiseerden in de RES-regio Noord- en Midden-Limburg.

In het proces van de RES komen twee tijdlijnen samen. De eerste loopt van het heden naar de toekomst en wordt gedreven door de urgentie om binnen ons huidige centrale systeem oplossingen voor netcongestie te vinden. We zoeken naar manieren om slimmer te prioriteren en efficiënter gebruik van het net te maken, om zoveel mogelijk nieuw aanbod van duurzame energie te kunnen faciliteren. Hiervoor wordt nieuw instrumentarium ontwikkeld: integraal programmeren. Dat koppelt de netontwikkeling vroegtijdig aan andere opgaven in het ruimtelijk domein.

De tweede tijdlijn vertrekt vanuit de toekomst en loopt terug naar het heden. Met dit ‘back casten’ wordt duidelijk welke acties er nodig zijn om te komen tot een duurzame, decentrale energievoorziening volgens de principes van B. Deze principes gaan niet langer uit van het transport van schaarse fossiele energie, maar zien toe op het lokaal benutten van de duurzame energie die overal al aanwezig is.

We zien dat in beide tijdlijnen een integrale visie op de inrichting van de leefomgeving noodzakelijk is. Hoe verbind je deze twee lijnen in je regio? Hoe kom je tot afstemming met anderen die actief zijn in de (openbare) ruimte? Hoe vind je balans tussen de urgentie van vandaag en de wensen van de toekomst? Vanaf september biedt NP RES masterclasses Wereld van B voor de RES-regio’s aan. Tijdens de masterclass leer je met andere ogen te kijken naar de energietransitie. En je leert hoe deze nieuwe blik in je eigen werk toe te passen.

Vind je dit herkenbaar en ben je nieuwsgierig? We praten graag verder over de mogelijkheid om een masterclass voor je regio te organiseren. Voor bestuurders, ambtenaren en andere sleutelspelers.

Neem contact met Paul Dalebout voor meer informatie.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen