Geothermie (aardwarmte)

In de bodem is warmte opgeslagen: hoe dieper je gaat, hoe warmer het wordt. Het benutten van warmte (en koude) uit de ondiepe ondergrond (tot 500 meter diepte) heet bodemenergie. Die kan benut worden met bodemenergiesystemen. Zoals een bodemwarmtepomp en een warmtekoudeopslagsysteem (WKO-net).

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen