Rapporten ruimtelijke analyse afstandsnormen

In de landelijke concept-milieunormen voor wind op land staat een voorstel voor een afstandsnorm. Dat is nieuw. Twee onderzoeken maken inzichtelijk wat de ruimtelijke impact hiervan is en welk effect een afstandsnorm eventueel heeft op het plaatsingspotentieel van windturbines.

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen