Wind op Land

Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie om het doel van 35 terawattuur (TWh) te behalen. Windturbines zetten energie uit wind om in elektriciteit. Windturbines kunnen zowel op land als op zee worden geplaatst. Alleen ‘wind op land’ valt binnen de RES. 

Een momentje...
 • Waarom wind op land en op zee?

  Om klimaatverandering tegen te gaan, stappen we over van fossiele energiebronnen als aardgas naar hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind. Hoeveel duurzame energie hebben we nodig? Waarom vullen zonne- en windenergie elkaar goed aan? En waarom zijn windmolens op land en op zee onmisbaar?

 • Helpdesk Wind op Land

  Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State in 2021 werkt het Rijk aan nieuwe landelijke milieunormen voor windturbines op land. De Helpdesk Wind op Land geeft uitleg over het proces om te komen tot deze nieuwe normen en over wat gemeenten en provincies in de tussentijd kunnen doen.

 • Kleine windmolens

  Welke bijdrage kunnen kleine(re) windmolens spelen in het behalen van de RES-ambities? En welke onderzoeken en beleidsnota’s kunnen als voorbeeld dienen bij het opstellen van beleid?

 • Narratief Wind op Land - oktober 2023

  Omwonenden van (mogelijke locaties voor) windparken en andere organisaties en personen, hebben vragen en zorgen over windmolens. Het ‘narratief wind op land’ is geschreven om uit te leggen waarom wind op land nodig is binnen het toekomstig energiesysteem, waarbij er ook oog is voor de zorgen.

 • Rapporten ruimtelijke analyse afstandsnormen

  In het coalitieakkoord is afgesproken dat er heldere afstandsnormen komen voor de bouw van windmolens op land. Twee onderzoeken maken inzichtelijk wat de ruimtelijke impact is van mogelijke afstandsnormen.

 • Gezondheidseffecten windturbines

  Bij het maken van plannen voor het plaatsen van windturbines in Nederland spelen zorgen over effecten op de gezondheid voor omwonenden een belangrijke rol. Op de Helpdesk Wind op Land staat een Q&A over gezondheidsonderzoeken.

 • Slagschaduw

  De ronddraaiende wieken van een windturbine werpen schaduw op de omgeving. De frequentie, de intensiteit en de duur van slagschaduw bij een locatie bepalen de mate van hinder. Om die reden stellen overheden normen op voor slagschaduw.

 • Windturbines en geluid

  Draaiende windturbines produceren naast elektriciteit ook geluid. Hoe ontstaat dit geluid, welke wettelijke normen gelden er en wat is bekend over laagfrequent geluid?

 • Veiligheid en windturbines

  Om te voorkomen dat zich ongelukken voordoen met windturbines, moeten windturbines aan strenge veiligheidseisen voldoen. Daarnaast is de locatiekeuze van de molens van belang waarbij de (externe) veiligheidsrisico’s voor de omgeving goed in kaart worden gebracht en worden beoordeeld.

 • Obstakelverlichting

  Voor de vliegveiligheid moeten alle windturbines met een tiphoogte van 150 meter of hoger obstakelverlichting hebben. Dit is verlichting die de windturbines zichtbaar maakt voor vliegverkeer. Lees hier hoe de (mogelijke) hinder die omwonenden hiervan ervaren verkleind kan worden.

 • Radartoetsing en windturbines

  In Nederland staan verschillende militaire en civiele radarposten die zorgen voor de vliegveiligheid en de nationale veiligheid. Windturbines kunnen verstoring op de radar veroorzaken. Om de veiligheid te borgen bestaat in bijna heel Nederland een toetsingsplicht voor nieuwe windenergieprojecten.

 • Windturbines in levend landschap

  Een Community of Practice (vakexperts op het gebied van landschap en windenergie) onderzocht wat de best mogelijke manier is om windturbines een plek te geven in landschappen. Het onderzoek werd begeleid door het ministerie van BZK, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

  Cookie-instellingen
  Cookie-instellingen sluiten

  Cookie-instellingen

  Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


  Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

  Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

  Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.