Wind op Land

Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie om het doel van 35 terawattuur (TWh) te behalen. Windturbines zetten energie uit wind om in elektriciteit. Windturbines kunnen zowel op land als op zee worden geplaatst. Alleen ‘wind op land’ valt binnen de RES. 

 • Helpdesk Wind op land

  De Helpdesk Wind op Land biedt informatie over onder meer milieunormen, luchtvaart, erfgoed, circulariteit en effecten op gezondheid en natuur. Ook staan er praktijkverhalen en een stappenplan. Voor iedereen die binnen decentrale overheden werkt aan windprojecten is het dé plek voor alle informatie.

 • Waarom wind op land?

  De Helpdesk Wind op Land bundelt informatie waarmee aan omwonenden en andere betrokkenen kan worden uitgelegd waarom wind op land nodig is. Zoals informatie over klimaatafspraken en de rol van windenergie in het energiesysteem, het narratief wind op land en een infographic met facts & figures.

 • Rapporten ruimtelijke analyse afstandsnormen

  In de landelijke concept-milieunormen voor wind op land staat een voorstel voor een afstandsnorm. Dat is nieuw. Twee onderzoeken maken inzichtelijk wat de ruimtelijke impact hiervan is en welk effect een afstandsnorm eventueel heeft op het plaatsingspotentieel van windturbines.

  Cookie-instellingen