Zonne-energie

Zonnepanelen (PV-panelen) zetten zonne-energie om in elektriciteit. Zonne-energie kan ook worden gebruikt voor de opwek van warmte. De RES richt zich op het opwekken van elektriciteit uit zon, en specifiek op grootschalige opwek door installaties van meer dan 15 kWp (KiloWatt piek).

Een momentje...
 • Helpdesk Zonopwek

  De Helpdesk Zonopwek biedt ondersteuning aan gemeentes, RES-regio’s, provincies of waterschappen bij de realisatie van zonprojecten volgens de voorkeursvolgorde zon. Je vindt hier o.a. praktijkvoorbeelden, een kennisbank en een handreiking.

 • Aangescherpte voorkeursvolgorde zon (incl. Q&A's)

  Het Rijk, provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (UvW) hebben afspraken gemaakt over het multifunctioneel gebruiken van locaties voor de opwek van zonne-energie. Dat schrijft minister De Jonge (BZK) mede namens minister Jetten (Klimaat en Energie) op 26 oktober in een kamerbrief.

 • Kansrijke daken en parkeerplaatsen voor opwek met zonnepanelen (RVO)

  Het rapport 'Kansrijke daken en parkeerplaatsen voor zonnestroom in Nederland' geeft weer welke factoren de haalbaarheid van zonnepanelen op daken en parkeerplaatsen beïnvloeden. De analyse en de daarbij behorende databestanden (per RES-regio) laten zien welke daken en parkeerplaatsen kansrijk zijn.

 • Netproblematiek en zonne-energie

  Het elektriciteitsnet van nu is niet berekend op de snelle groei van de vraag naar transportcapaciteit. Netcongestie bemoeilijkt de aansluiting van zonne-energieprojecten op het elektriciteitsnet. Zonne-energieprojecten leggen in verhouding een groot beslag op het elektriciteitsnet.

 • Dataset Zon op gebouw

  Overheden kunnen sinds half oktober de nieuwe dataset ‘Zon op gebouw’ opvragen. Deze dataset geeft een analyse van het theoretisch potentieel (wat technisch mogelijk is) voor zonnepanelen op gebouwen in heel Nederland. Én van alle gerealiseerde zonnepanelen tot en met 1 april 2021.

 • Schooldakrevolutie: zonnepanelen op alle lege schooldaken

  Stichting Schooldakrevolutie wil alle kinderen in Nederland op én over zonne-energie laten leren. De stichting helpt daartoe RES-regio’s, gemeenten en scholen om zon-op-schooldaken uit de routekaart maatschappelijk vastgoed in de praktijk te brengen.

 • Zonnewarmte

  De techniek waarbij we energie van zonlicht omzetten in warmte is zonnewarmte. We passen dit vaak grootschalige toe. Bijvoorbeeld om een warmtenet te voeden of een industrieel proces. Op de website van het Expertise Centrum Warmte staat hierover meer informatie.

  Cookie-instellingen