Cultuurhistorisch erfgoed

Ons landschap is voortdurend in verandering. Nieuwe behoeftes en wensen leiden er toe dat er steeds een nieuwe laag wordt gevoegd aan onze geschiedenis. En dat is terug te zien in ons landschap. Anno nu is de overgang naar meer duurzame en herwinbare energie noodzakelijk. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ondersteunt deze overgang en helpt daarbij in het vinden van de juiste balans tussen het maatschappelijk belang van het erfgoed en dat van de energietransitie.

Een momentje...
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ondersteunt de overgang naar meer duurzame en herwinbare energie en helpt daarbij in het vinden van de juiste balans tussen het maatschappelijk belang van het erfgoed en dat van de energietransitie.

 • Programma Erfgoed Deal en de RES

  Het Programma Erfgoed Deal ondersteunt projecten waarin het behoud en gebruik van erfgoed samengaat met grote ruimtelijke opgaven, zoals de energietransitie. In een kennissessie werden doelen, voorwaarden en procedures van een aanvraag voor een Erfgoed Deal uitgelegd. Je kunt de sessie terugkijken.

 • GIS-kaarten met cultuurhistorische elementen

  Van alle RES-regio’s is een serie kaarten gemaakt waarop cultuurhistorische elementen en karakteristieken zijn te zien. De kaarten zijn als GIS-viewer beschikbaar. Van 6 RES-regio's is ook een kaart in PDF te downloaden.

 • Panorama RES-regio's

  Panorama RES is een verzameldocument dat per regio een korte karakteristiek bevat, die op hoofdlijnen de historisch-landschappelijke ontwikkelingen schetst. De teksten zijn gebaseerd op Panorama Landschap, onderdeel van de Landschapsatlas van de RCE.

  Cookie-instellingen