Deelsessie programmeren energiesysteem

In de eerste deelsessieronde geven Harm Luisman (Netbeheer Nederland) en Hans van der Zwan (IPO) in een goed gevulde ‘Droogcabine’ inzicht in hoe integraal programmeren van het energiesysteem vorm kan krijgen.

Een van hun boodschappen: we zullen met schaarste aan energie-infrastructuur moeten leren leven en oplossingen zoeken om er zo goed mogelijk mee om te gaan. Programmeren en prioriteren is daarvoor essentieel. Een Werkgroep Integraal Programmeren, bestaande uit een groot aantal betrokken partijen, gaat daar plannen voor ontwikkelen. Met als doel, aldus Hans van der Zwan ‘er grip op te krijgen’. Daartoe ontwikkelt de werkgroep een vijfstappensysteem: verkrijgen van inzicht, opstellen energievisie, ontwerpen ontwikkelpaden, afwegen en keuze variant, borgen en uitvoeren. Meer info vindt u in de Handreiking 2.0.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen