Deelsessie veiligheid energietransitie

In wachtkamer 1 zijn bestuurders, de veiligheidsregio en de wetenschap in gesprek over de veiligheid van de energietransitie. Nils Rosmuller (Lector Energie- en transportveiligheid) heeft alle 30 RES’en 1.0 bestudeerd en weinig over veiligheid gezien.

Sprekers en publiek zijn er erover eens dat veiligheid een plek moet krijgen binnen de RES’en, maar hoe dat vorm te geven is een uitdaging. Bestuurders in de RES-regio’s hebben behoefte aan een integraal veiligheidsadvies. Voor de Veiligheidsregio’s is niet eenduidig waar zo’n integraal advies aan moet voldoen. ‘Er is nog veel werk te doen voor ons’, concludeert Jan van Belzen droogjes tegen het einde van de sessie. Hij is voorzitter van de werkgroep BOVEN (Bestuurlijk Omgaan met Veiligheidsrisico’s van de Energietransitie), die een handreiking heeft gemaakt voor bestuurders en raadsleden over hoe om te gaan met veiligheidsrisico’s van de energietransitie.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen