Deelsessie Europees en lokaal klimaat- en energiebeleid komt samen in uitvoering

‘Ik heb hier eigenlijk een heel college voor nodig’, zegt Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) tijdens de deelsessie over hoe Europees, landelijk en lokaal klimaatbeleid bij elkaar komen.

Pieter geeft inzicht in diverse ramingen en verkenningen van het PBL over hoe we er in Nederland voorstaan als het gaat om nationale en Europese doelstellingen. Wat betreft de RES’en laat hij zien dat de doelstelling van 35 TWh in 2030 haalbaar moet zijn, er kan zelfs wellicht iets meer, wat volgens Pieter aangeeft dat er in de 30 RES-regio’s een grote intrinsieke motivatie is om de energietransitie uit te voeren. Of we de doelen halen, wordt wel beïnvloed door de capaciteit van het net en bijvoorbeeld de nieuwe milieunormen voor wind op land. ‘En verder’, aldus het PBL, ‘is het essentieel dat de RES-regio’s hun plannen nu gaan uitwerken en uitvoeren. Dat zal een enorme inzet vergen van alle partijen.’ 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen