Data & monitoring in 2024

We werken onder meer aan een nieuw Begrippenkader Warmte en aan uitwisseling van data via geografische bestanden: in ruimtelijke kaarten. En aan een basis voor een nieuw data portaal voor data-uitwisseling. We verkennen de ontsluiting van datasets zoals van bedrijventerreinen.

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen