Data & monitoring in 2024

NP RES werkt samen met andere partijen aan het vereenvoudigen van het data landschap. Data speelt een cruciale rol in de overgang naar een nieuw energiesysteem. Dat begint met het vergelijkbaar en optelbaar maken van data.

Begrippenkader RES

In het Begrippenkader RES zijn afspraken gemaakt over definities, rekenregels, kengetallen en bronnen waarmee regio’s op een gelijke manier hun data voorziening inrichten. In januari 2023 kreeg het Begrippenkader RES in samenspraak met de regio’s en andere organisaties een update. Het Begrippenkader RES is het uitgangspunt voor monitoren in de regio’s. Er volgen periodieke actualisaties om aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen in de praktijk.

Begrippenkader Warmte

Ook de warmtetransitie vraagt om harmonisatie in de uitgangspunten. In 2024 voert VIVET een verkenning uit naar de behoefte die diverse partners en stakeholders hierbij hebben, op lokaal tot en met nationaal niveau. NP RES en NPLW dragen bij door de behoeften van gemeenten en RES-regio’s concreet te maken. Het doel is om in 2024 te komen tot een Begrippenkader Warmte waarmee alle betrokken stakeholders hun data voorziening en monitoring verder kunnen inrichten.

Nieuw data portaal

Via een nieuw RES data-portaal komt lokale en landelijke ruimtelijke data bij elkaar. Het doel is om dat in 2024 functioneel te hebben. Regio’s kunnen geautomatiseerd hun geo-data insturen en laten valideren. RVO en NP RES kunnen via dat portaal landelijke data met de RES-regio’s delen. Dit portaal is beveiligd en per gebruiker kunnen toegangsniveaus ingesteld worden. De ontwikkeling van het nieuwe data portaal hangt samen met afspraken over het delen van data die we samen met de regio’s maken. Begin 2024 wordt het Proof of Concept afgerond. Daarna volgt een go/no go beslissing voor de ontwikkeling van dit totale RES-portaal. Tot die tijd gebruiken we het tijdelijke portaal met een aantal relevante kaartlagen.

Data sprints: vraag en aanbod koppelen

In 2023 is gestart met twee data-sprints. Een sprint gericht op data van de RES in combinatie met prognoses voor snelladers (via de Nationale Agenda Laadinfrastructuur) en een sprint gericht op de data van de RES in combinatie met data over de warmtetransitie. Volgens de methode van ontwerpend onderzoek wordt steeds opnieuw de volgende stap in de sprint bepaald. Het doel is om vanuit data praktische toepassingen in beeld te krijgen voor het koppelen van vraag en aanbod van energie. Dat is een belangrijk onderdeel van het werk aan een lokaal energiesysteem en kan bijdragen aan het verlagen van de druk op het elektriciteitsnetwerk.

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen