Data harmonisatie

Het monitoren van de RES zal per regio verschillen voor wat betreft detailniveau en  thema’s. Elke regio en de daarin betrokken partijen hebben hun eigen behoefte aan monitoring die aansluit bij de thematiek en doelstellingen die in de regio het belangrijkste zijn. In de praktijk zullen de meeste regio’s dan ook hun eigen monitor of dashboard uitbrengen. Deze zal voor een deel bestaan uit regiospecifieke indicatoren, gebaseerd op de doelstellingen en aandachtsgebieden in die regio. Een aantal indicatoren en thema’s zullen echter in alle regio’s een belangrijke rol spelen. Vaak omdat ze gekoppeld zijn aan nationale doelstellingen, afspraken uit het Klimaatakkoord of regio-overstijgende principes en kaders.

Juist voor deze laatste categorie indicatoren is het van belang dat ze vergelijkbaar en optelbaar zijn tussen en over regio’s heen; en daarmee op alle schaalniveaus van wijk/buurt tot nationaal. Als bijvoorbeeld ‘pijplijn’ of  'financiële participatie' in alle regio’s hetzelfde gedefinieerd is, wordt communicatieve ruis voorkomen. Dan zijn dit soort data - op lokaal of regionale schaal - herkenbaar en herleidbaar naar andere schaalniveaus en is dataverzameling, databeheer en datadeling veel beter te optimaliseren.

Wat doet NPRES?

NP RES werkt samen met andere partijen aan het vereenvoudigen van het data landschap. Op die manier willen we zorgen dat data en indicatoren vaker hergebruikt worden in verschillende monitors. Zo ontstaan er slimme combinaties. NP RES faciliteert regio’s door enerzijds kernindicatoren te formuleren voor de verschillende RES thema’s en anderzijds door het ophalen van data bij regio’s (gemeenten, provincies, waterschappen, netbeheerders) te beperken.

NP RES maakt daarom geen eigen monitor of dashboard en zal data zoveel mogelijk ontsluiten via bestaande kanalen, zoals de Regionale Klimaatmonitor

Samenwerking VIVET

Wat is VIVET? Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie (VIVET) bundelt en maakt informatie beter vindbaar voor gemeenten, provincies, RES-regio’s, netbeheerders en adviesbureaus. VIVET is vooral bedoeld om de data beter te structureren, structurele knelpunten op te lossen en toegankelijker te maken voor iedereen die betrokken is bij de energietransitie. VIVET is een samenwerking van vijf partijen: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Kadaster, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). VIVENT is gestart in 2019.

Wil je meer weten over VIVET? Kijk op de Programma VIVET website.

Begrippenkader RES

Met het Begrippenkader RES worden afspraken gemaakt over definities, rekenregels, kengetallen en bronnen waarmee regio’s tot hun bod zijn gekomen en waarmee landelijke partijen analyses maken en data beschikbaar stellen. De aanleiding voor de afspraken is dat zowel RES-regio’s als landelijke partijen veel verschillende uitgangspunten hanteren. Dit maakt het lastig om de RES-‘biedingen' en landelijke data optelbaar en vergelijkbaar te maken. Ook vanuit media, bewoners en RES regio’s zelf zijn hier vaak vragen over. Gelijke uitgangspunten helpen makkelijker de voortgang te verbeelden en analyseren. Dit vergroot de transparantie naar media, bewoners en anderen.

Kortom, het biedt  voordelen maar het vraagt ook nog werk. Daarom oefenen we in 2022 al werkende met het Begrippenkader (in regio’s en landelijk). Aan het einde van dit jaar doen we een update op basis van de ervaringen. Het streven is dat we het Begrippenkader RES eind 2022 als standaard kunnen hanteren.

Kernindicatoren

Om ervoor te zorgen dat de belangrijkste indicatoren tussen regio’s vergelijkbaar en op een hoger schaalniveau optelbaar zijn, werkt NP RES samen met de regio’s en landelijke partijen aan het opstellen van een set kernindicatoren. Deze set bevat kernindicatoren op alle thema’s van de RES: hernieuwbare elektriciteitsproductie, relaties met de leefomgeving, het energiesysteem, maatschappelijke betrokkenheid en democratische legitimatie en de RSW. De kernindicatoren zijn die indicatoren die we aanmerken als belangrijk en waarvan een eenduidige definitie nodig is die door alle partijen gebruikt gaat worden. De bedoeling is dat op termijn alle partijen in hun eigen monitoring gebruik maken van deze kernindicatoren. Eventueel aangevuld met eigen indicatoren of verbijzonderingen op deze kernindicatoren. De kernindicatoren kunnen ook helpen om dataverzoeken aan bijvoorbeeld de netbeheerders te vereenvoudigen.

Na het opstellen van de set kernindicatoren op hoofdlijnen, moet per indicator gekeken worden hoe we in gezamenlijkheid komen tot een eenduidige definitie. Maar ook hoe en wie de data verzameld en hoe de data weer ontsloten wordt. Dit gaat vanaf januari 2022 lopen. Voor het verder uitwerken van de set kernindicatoren vragen we in 2022 aan regio’s om mee te denken en te ontwikkelen.

We vragen de RES-regio’s om een vast aanspreekpunt te hebben voor data en monitoring. Zo kan NP RES snel nieuwe ontwikkelingen delen, sparren met de regio’s en kunnen regio’s onderling inspiratie opdoen of elkaar helpen.

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.