Monitor Voorkeursvolgorde zon

Is in ontwikkeling. Lees hier meer over de huidige stand van zaken.

Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over het monitoren van de voorkeursvolgorde zon. NP RES werkt begin 2024 samen met RVO de monitor uit en zal hiervoor de RES-regio’s bevragen.

Registreren

Cookie-instellingen