Data overzicht

Analysekaarten RES

De theoretische analysekaarten RES zijn veel toegepast in de ontwikkelfases tot en met de RES 1.0. Het bood allerlei basisinformatie over energieverbruik, warmte en theoretische potentie. De kaarten zijn opgeschoond en in een overzichtelijk portaal geplaatst.

Let op: De datasets in het portaal zijn theoretische basiskaarten, zoals bijvoorbeeld de analysekaarten voor de RES uit 2021. De kaarten zeggen niets over de actuele praktijk in de regio’s. In de regio’s zelf vindt het gesprek plaats over het hoe en waar realiseren van wind- en zonneprojecten. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact op met de RES-regio zelf. De regio’s zijn te vinden op deze kaart.

Ook de eerder gepubliceerde Digitale kaart van de RES 1.0. uit 2021 staat in dit dataportaal onder het tabblad Ambities RES 1.0. De regio’s zijn bronhouder van deze kaart en vaak zijn toelichtingen of disclaimers van toepassing. Neem voor actuele data dus contact op met de  RES-regio zelf.

De komende tijd wordt stapsgewijs data toegevoegd. Voor warmte geldt bijvoorbeeld dat er veel ontwikkelingen op dat gebied zijn. Het doel is om samen met NPLW te bepalen op welke manier we de regio’s en gemeenten kunnen voorzien van data. Daarbij speelt ook de ontwikkeling van een Begrippenkader Warmte een rol. 

De data komen uit diverse andere bronnen. Aan de data in dit portaal kunnen geen rechten worden ontleend.

Bekijk hier de analysekaarten. Download hier de databestanden voor de Analysekaarten.

 

 

Een momentje...
 • Analysekaarten RES

  De analysekaarten in het RES Data Portaal zijn theoretische basiskaarten. De kaarten zeggen niets over de actuele praktijk in de regio’s. In de regio’s zelf vindt het gesprek plaats over het hoe en waar realiseren van wind- en zonneprojecten. Meer weten? Neem dan contact op met de RES-regio zelf.

 • Monitor RES

  Monitor van PBL over de voortgang van de RES.

 • Monitor Wind op Land

  Deze 10e editie van de Monitor wind op land over 2022 biedt de meest actuele inzichten op peildatum 31/12/2022.

 • Monitor Zon-PV

  Hoe staat het met de opwek van zonne-energie in Nederland? In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt RVO voor zonne-energie de Monitor Zon-pv op.

 • Monitor Voorkeursvolgorde zon

  Is in ontwikkeling. Lees hier meer over de huidige stand van zaken.

 • Monitors participatie

  Overzicht van diverse monitors.

 • Regionale Klimaatmonitor

  Database en dashboard met data op gemeente en RES niveau.

 • Klimaat- en Energieverkenning

  Periodieke verkenning van PBL.

 • Dashboard klimaatbeleid

  Het Dashboard Klimaatbeleid is ontwikkeld in opdracht van EZK samen met de betrokken departementen BZK, IenW en LNV en wordt beheerd door RVO. Informatie is uit verschillende bronnen afkomstig. Ook is informatie afkomstig uit de uitvoeringsoverleggen van het Klimaatakkoord (voortgang van afspraken).

 • Dataset zon op gebouw

  Ontwikkeld door RVO, Kadaster, NP RES.

 • Dataset Netcongestie

  Er zijn twee belangrijke informatiepunten waar data over netcongestie, netcapaciteit en transportschaarste te vinden is.

 • Regio indeling CBS

  Ook voorzien van geometrie.

 • Feiten en cijfers SDE en SCE

  RVO houdt verschillende overzichten bij van alle projecten die SDE of SCE subsidie krijgen.

  Cookie-instellingen