Dataset zon op gebouw

Ontwikkeld door RVO, Kadaster, NP RES.

In 2022 is een dataset ontwikkeld door RVO, Kadaster en NP RES over de theoretische potentie en detectie van bestaande zonnepanelen op daken en boven parkeerplaatsen. Deze data bevat een hoog detailniveau en is bedoeld voor overheden. Van deze dataset is per RES-regio een exemplaar beschikbaar gesteld. Op dit moment onderzoeken RVO en NP RES het vervolg van deze dataset. Het voornemen is om deze data structureel beschikbaar te stellen en openbaar te publiceren. Hiervoor moet een aantal belemmeringen worden opgelost.

Registreren

Cookie-instellingen