Dataset Netcongestie

Er zijn twee belangrijke informatiepunten waar data over netcongestie, netcapaciteit en transportschaarste te vinden is.

Netbeheer Nederland houdt een kaart en een excel-overzicht bij waarop te zien is of er, onder eventuele voorwaarden, voldoende transportcapaciteit beschikbaar is voor invoeding en voor afname. Deze kaart wordt geactualiseerd wanneer nodig en niet op vaste momenten. Het detailniveau van deze kaart is postcode- 6, die terug te vinden is in de excel. De kaart zelf is alleen in de online viewer beschikbaar.

Het Kadaster beheert een geodataset met daarin alle onderstations (25kV en meer) en per onderstation een vereenvoudigd verzorgingsgebied. Per station en gebied wordt een indicatie gegeven van de beschikbare capaciteit voor invoeding en afname op vier momenten in de tijd: huidig, over 3 jaar, 5 en 10 jaar. De data wordt elk kwartaal bijgewerkt.

De geodataset is zowel als WMS en WFS beschikbaar en als downloadbare dataset in verschillende geo-formaten.

Registreren

Cookie-instellingen