Analysekaarten RES

De analysekaarten in het RES Data Portaal zijn theoretische basiskaarten. De kaarten zeggen niets over de actuele praktijk in de regio’s. In de regio’s zelf vindt het gesprek plaats over het hoe en waar realiseren van wind- en zonneprojecten. Meer weten? Neem dan contact op met de RES-regio zelf.

Registreren

Cookie-instellingen