Visie op data en monitoring

Monitoring is van belang om te kunnen bepalen waar we staan. Het geeft aan welke projectenstroom tot ontwikkeling komt en hoe snel dat gaat. Zo wordt inzichtelijk of we de doelen gaan halen. Betrouwbare data op het juiste niveau is de basis voor monitoring. Met deze data kunnen ook diverse analyses uitgevoerd worden in relatie tot andere vraagstukken binnen de leefomgeving. Bijvoorbeeld de woningbouwopgave, ontwikkeling van snelladers of stikstoftransitie.

NP RES heeft als doel om regio’s en landelijke partijen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een stevig data fundament en samenhangende monitor. Hierbij staan drie doelen centraal:

1. Overzichtelijk maken van data en monitoring
Door de data te stroomlijnen aan de hand van centrale richtlijnen wordt het mogelijk om informatie makkelijker te delen, overzicht te creëren van de landelijke situatie en de voortgang per regio te bekijken. We zetten in op harmonisatie van rekenmethodieken en de daarmee samenhangende data. Denk aan het Begrippenkader RES en Begrippenkader Warmte dat in ontwikkeling is of het invulformat geo-data specifiek voor de RES-regio’s. Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie (VIVET) is een belangrijk samenwerkingsverband om tot meer harmonisatie te komen.

2. Gebruiksvriendelijke data en monitoring
Er bestaan al veel decentrale monitoringstools die inzicht bieden. Maar doordat deze vaak verschillende doeleinden hebben, kijken ze naar verschillende aspecten van de energietransitie. Ook gebruiken ze verschillende bronnen en definities. Dit maakt informatie-uitwisseling, vergelijking en landelijk overzicht lastig. We werken aan een overzichtelijk data landschap met aandacht voor een goed en structureel beheer van die data en mogelijkheden om data uit te wisselen via een landelijk portaal van en naar de RES-regio’s. We geven een zo goed mogelijke weergave van de belangrijkste bronnen op de pagina ‘data overzicht’.

3. In goede afstemming met andere partijen en thema’s
We werken aan en met een betrokken community van data experts aan data-uitwisseling en de ontsluiting van datasets. Werk jij daar voor de RES ook aan? Ga dan naar de community pagina. Ook werken we aan toepassing van data en monitoring in integrale aanpakken van de RES: bijvoorbeeld via datasprints die data van de RES combineren met prognoses voor snelladers of met data over de warmtetransitie.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen