Werkblad RES en milieueffectrapportage MER

Het doel van het werkblad RES en MER is handelingsperspectief te bieden om het milieubelang en de gevolgen voor natuur, milieu en landschap een volwaardige plaats te geven in het RES-proces in de regio. Daarmee is dit werkblad bedoeld voor de medewerkers van het programmateam van de RES-regio’s.

Download werkblad

Download poster

Resultaten van een eerste inventarisatie van bandbreedte en variatie in het toepassen MER bij RES-gerelateerde vraagstukken vind je in het rapport Inventarisatie RES en MER.

Extra uitleg en voorbeelden vind je op de website van de commissie mer.

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen