Advies werkgroepen

De opdrachtgevers van NP RES (het Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen) hebben in 2021 samen met de netbeheerders besluiten genomen over de adviezen van vier onafhankelijke werkgroepen: SDE en maatschappelijke kosten, zon op daken, netimpact, en energie in natuur en landschap.

Besluiten

Concreet is onder andere het volgende besloten:

  • Op het gebied van SDE en maatschappelijke kosten, adviseerde de werkgroep de SDE++ aan te passen met een kader met maatschappelijke randvoorwaarden voor duurzame energieprojecten uit de RES en uit te breiden met een kwaliteitsbudget dat regionaal inzetbaar is. De komende tijd wordt onderzocht of en hoe dit het best uitgevoerd kan worden.
  • Een uitvoeringsstrategie voor zon op daken wordt onderdeel van de RES 2.0. Ook komt er bij de Handreiking 2.0 een werkblad met informatie over aanpak en instrumenten voor zon op daken, inclusief een stappenplan voor gemeenten. NP RES richt, samen met de expertpool van het ministerie van BZK, een zon-team op, dat op locatie langskomt om knelpunten te helpen oplossen.
  • Om de adviezen op het gebied van netimpact uit te voeren, ontwikkelen de opdrachtgevers een aanpak voor het integraal programmeren van energie-infrastructuur in relatie tot (ruimtelijke) beleidskeuzes op regionaal en nationaal niveau. NP RES werkt samen met TKI Urban Energie en Netbeheer Nederland aan de benodigde innovaties en er komt een kennis- en informatieplatform rond oplossingen voor transportschaarste.
  • Om wind- en zonprojecten uit de RES zo goed mogelijk in te passen in natuur en landschap, worden de RES-zoekgebieden uit de RES 1.0 vertaald naar een GIS-kaart die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ruimtelijk zal analyseren. PBL zal volgend jaar een publicatie uitbrengen waarin het effect van RES-plannen op natuur en landschap wordt gemonitord. Energie in natuur en landschap komt ook terug in de handreiking 2.0 met een toelichting in het werkblad Gebiedsontwikkeling.
Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen