Energie in natuur en landschap

Het doel van de werkgroep was om kennis en inzichten te ontsluiten, randvoorwaarden vast te stellen en oplossingsrichtingen te ontwikkelen voor de RES’en over hoe natuur, landschap en energieopwekking gecombineerd kunnen worden.

Veel RES regio’s hebben behoefte aan kennis over de mogelijkheden voor windmolens en zonnepanelen in natuurgebieden. Het gaat om gebieden waar natuurdoelen - flora en/of fauna – beschermd zijn of in andere gebieden met ecologische of landschappelijke waarden. Het niveau van de regels verschilt namelijk (Europees, Rijk, Provinciaal). De werkgroep heeft zich gefocust op het samenspel tussen de verschillende overheidsorganisaties. Daarbij onderzocht de werkgroep de (on)mogelijkheden van het duurzaam opwekken van energie nabij Natura2000 gebieden, NNN-gebieden, nationale landschappen en landgoederen, ook in relatie tot beschermde soorten.

Laatste stand van zaken

Na oplevering van het advies door de werkgroep is het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd om de RES-zoekgebieden uit de RES 1.0 ruimtelijk te analyseren. Zodoende kunnen wind- en zonprojecten uit de RES zo goed mogelijk ingepast worden in natuur en landschap. Omdat het lastig is gebleken om natuur en landschap in de RES te waarderen en analyseren, is PBL op dit moment bezig met een onderzoek waaruit duidelijk moet worden of er een manier is om natuur mee te nemen in de RES monitor 2023. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt gekeken hoe de verschillende spelers rond windenergie en zon-pv op land van ‘natuurbescherming’ naar perspectief op ‘natuurontwikkeling’ kunnen komen en wat daarvoor nodig is. Begin 2023 worden de resultaten verwacht. 

Na advies van de werkgroep is daarnaast energie in natuur en landschap opgenomen in de handreiking 2.0 met een toelichting in het werkblad ‘Uitwerking gebiedsgerichte aanpak’. Bovendien hebben de gevolgen voor natuur, milieu en landschap een volwaardige plek gekregen in het RES-proces nu de RES 2.0 in veel gevallen plan-MER plichtig is na het in werking treden van de Omgevingswet. Meer informatie hierover vind je in het werkblad ‘RES en milieueffectrapportage (MER)’.

 

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.