SDE en maatschappelijke kosten

Verkenning kwaliteitsbudget

In de werkgroep ‘SDE en maatschappelijke kosten’ is gekeken hoe de SDE en de regionale plannen beter op elkaar kunnen aansluiten. De werkgroep heeft een advies opgesteld waarin ze adviseerde onder andere om een kwaliteitsbudget te onderzoeken. Met een dergelijk budget kunnen gebiedsversterkende randvoorwaarden gefinancierd worden, bijvoorbeeld ten behoeve van ruimtelijke inpassing en/of draagvlak.

Kwaliteitsimpulsen bij duurzame opwek (bijvoorbeeld landschappelijke inpassing, een fietspad of maatregelen t.b.v. biodiversiteit), worden niet meegewogen in de SDE++-subsidie, die is gefocust op CO2-reductie. In 2021 adviseerde de onafhankelijke werkgroep ’SDE en maatschappelijke kosten’ om dat soort maatregelen die een gebied versterken, te stimuleren via een aparte regeling: het kwaliteitsbudget. In opdracht van NP RES stelde Berenschot de afgelopen maanden een verkenning op voor uitwerking van dit kwaliteitsbudget. 

Er is gesproken met departementen, koepels van VNG, IPO, Unie van Waterschappen en netbeheerders en met andere relevante stakeholders zoals regio’s, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Natuur en Milieufederatie). Drie praktijkcases zijn bestudeerd. Daarbij is verkend of bij deze projecten het kwaliteitsbudget meerwaarde had. Gedurende het proces kwamen veel vragen boven over nut en noodzaak van een kwaliteitsbudget.

Uitkomsten verkenning 

Naast maatschappelijke acceptatie en ruimtelijke inpassing, is er toenemende aandacht voor ruimtelijke kwaliteit bij de ontwikkeling van energielandschappen en de inpassing van energieprojecten. Overheden zijn verantwoordelijk om met hun instrumentarium de ruimtelijke kwaliteit te borgen in gebieden en dus ook rond energieprojecten. Er is ook een belangrijke rol voor ontwikkelaars maar daarvoor is het van belang dat zij in de ontwerpfase betrokken worden. 

De praktijkcases laten zien dat ruimtelijke kwaliteit kostenverhogend kan werken bij energieprojecten. Daarvoor wordt nu vaak door partijen gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Bij het bestuderen van de drie praktijkcases bleek de meerwaarde van een kwaliteitsbudget beperkt. Een kwaliteitsbudget zou bij sommige projecten meerwaarde kunnen hebben maar het is niet uit te sluiten dat hetzelfde effect bereikt kan worden door aan andere knoppen te draaien: kwaliteitseisen opnemen in de vergunningverlening, een gebiedsfonds, toezien op 50% lokaal eigendom, etc.

De ontwikkeling van het BZK-programma MooiNL kan helpen om invulling te geven aan het begrip ruimtelijke kwaliteit en daarmee gemeenten en provincies ondersteunen bij het toevoegen van kwaliteit aan energieprojecten. 

Lees hier het hele rapport.

Opvolging advies

De verkenning is besproken in het Opdrachtgevend Beraad van NP RES. De observaties in deze verkenning worden gedeeld en herkend: naast geld zijn er ook andere knoppen om aan te draaien.

Om die reden zal verder onderzocht worden:

  1. Hoe het ruimtelijk instrumentarium beter ingezet kan worden
  2. Of vergunningvereisten van gemeenten een basis kunnen bieden voor het meenemen van randvoorwaarden in de SDE++
  3. Het verzamelen van praktijkvoorbeelden om van te leren
  4. Verkennen of in wet- en regelgeving meer nodig is
  5. Protocollen/gedragscodes voor hoe partijen het gesprek met elkaar voeren over kwaliteit
  6. Scherper krijgen of en welke additionele middelen daarna dan nog eventueel nodig zijn.

NP RES werkt op verzoek van het Opdrachtgevend Beraad een voorstel uit voor het vervolg.

SDE

De werkgroep SDE en maatschappelijke kosten heeft een tweede adviesrapport uitgebracht. Op het gebied van SDE en maatschappelijke kosten, adviseerde de werkgroep de SDE++ aan te passen met een kader met maatschappelijke randvoorwaarden voor duurzame energieprojecten uit de RES en de vergunningseisen hierop aan te sluiten.

Meer weten over de kern van het resultaat?

 

Maatschappelijke randvoorwaarden in de SDE

Om de kosten als gevolg van de maatschappelijke randvoorwaarden op te nemen in de SDE++, moeten de betreffende randvoorwaarden opgenomen worden in provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid. Om provincies en gemeenten optimaal te faciliteren in dit proces zijn er – in opdracht van VNG en IPO - voorbeeldteksten opgesteld. Deze kunnen overgenomen worden in bestaande beleidskaders of nog op te stellen beleidskaders. De teksten zijn opgesteld voor de voorwaarden uit het bovengenoemde kader.

Tegelijkertijd zijn er in opdracht van EZK door het PBL kosten voor het realiseren van een aantal maatschappelijke randvoorwaarden in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat er een paar aanvullende randvoorwaarden zijn die generieke meerkosten voor duurzame energieprojecten met zich meebrengen. Momenteel worden ook voor deze randvoorwaarden voorbeeldteksten opgesteld. Zodra de aanvullende voorbeeldteksten gereed zijn, wordt het rapport hier gedeeld. EZK, VNG en IPO streven ernaar om de benodigde aanpassingen voor de openstellingsronde van de SDE++ in 2024 gereed te hebben.

 

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.