Zon op daken

De helpdesk Zonopwek biedt ondersteuning aan RES-regio’s, provincies, waterschappen en gemeenten om hun uitvoeringsstrategie ‘Zon op daken en objecten’ op te stellen, kennis te delen en een lerend netwerk te vormen. Want de realisatie van zon op daken, en andere objecten zoals gevels, parkeerplaatsen, langs infrastructuur, kan versneld worden door knelpunten op te lossen. Denk daarbij aan netcongestie en gebrek aan capaciteit en kennis.

Zon op daken wordt over het algemeen gezien als een verstandige en gewenste keuze, die in veel RES’en is opgenomen. En is ook de eerste stap van de voorkeursvolgorde zon, ook wel zonneladder genoemd. Zo ontzien en sparen we zoveel mogelijk kostbare landbouw- en natuurgebieden. Versnellen en opschalen van zon op daken en objecten is hard nodig om de ambities van gemeenten en RES-regio’s in 2030 te realiseren en de langetermijndoelen in 2050 te halen.

Ondersteuning vanaf 2023

Een Uitvoeringsstrategie voor zon op daken en objecten helpt regio’s om hun ambities te realiseren. Voor het opstellen en uitvoeren hiervan bieden we vanaf begin 2023 verschillende soorten ondersteuning. Dit gaat om generieke ondersteuning zoals het beschikbaar stellen van leidraden, handreikingen, voorbeeldcontracten en gedragscodes op de helpdesk Zonopwek. Daarnaast bieden we concrete (regiospecifieke) hulp door o.a. sprintsessies, de expertpool en kennissessies. De sprintsessies bieden we aan in de periode maart - juni 2023. RES-regio’s/gemeenten werken daarin onder begeleiding van experts aan hun Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten. Opgeven kan via de helpdesk Zonopwek.

Werkblad

Waar begin je met stimuleren van de voorkeursvolgorde voor zon? Hoe borg je dat dit past in het energiesysteem van morgen? Het ene object is het andere niet, hoe pak je dat aan? Dit zijn vragen waarvoor je handvatten krijgt in het werkblad ‘Aanpak en instrumenten zon op objecten’ van NP RES. In het werkblad staan diverse aanpakken, vaak gericht op stimulering en wegnemen van belemmeringen om meer zon op objecten te realiseren. Het geeft handvatten om al aan de slag te gaan richting een Uitvoeringstrategie Zon op daken en objecten. Het werkblad gaat dieper in op de volgende vijf onderdelen:
•    De netmogelijkheden in beeld brengen en effectief inzetten
•    Het beeld van de dakpotentie aanscherpen  
•    Partners in de uitvoering zoeken  
•    Prioriteiten in de aanpak stellen  
•    Stimuleringsprojecten faseren en samenbrengen

Advies ‘werkgroep Zon op daken’ 

In de werkgroep Zon op daken is gekeken naar betere mogelijkheden voor zonnepanelen op daken en andere (grote) kunstmatige oppervlakten. Dit komt tegemoet aan de principes van de zonneladder en ondersteunt het draagvlak voor duurzame opwek. In januari 2021 publiceerden zij het Advies ‘Samen het dak op voor een zonnige toekomst’.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen