Leertraject energie in de leefomgeving

Het heet ‘regionale’ energiestrategie maar het energievraagstuk is evenzeer lokaal en (inter)nationaal. Ook vragen andere maatschappelijke opgaven ruimte: wonen, infrastructuur, bedrijvigheid, recreatie, stikstof et cetera.

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen